Erkennen kind

U moet een afspraak maken om een (ongeboren) kind te erkennen. Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. De erkenning op het gemeentehuis kost u niets.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • Bij het vastleggen van de achternaam van uw eerste kind moet de moeder meekomen
  • Bij een tweede kind uit dezelfde relatie kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier
  • Is het kind geboren in een andere gemeente? Neem dan de geboorteakte mee

Wat u moet weten

Erkennen tijdens de zwangerschap

Dit betekent dat u vanaf de geboorte u de wettelijke ouder bent. Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u en uw partner hierna samen krijgen, krijgen automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Ouderlijk gezag

Bij erkenning van een kind krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag. Dit vraagt u na de geboorte aan bij de rechtbank. De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Op deze pagina