Erkennen (ongeboren) kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. U moet een afspraak maken om een (ongeboren) kind te erkennen. De erkenning op het gemeentehuis kost u niets.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • Bij het vastleggen van de achternaam van uw eerste kind moet de moeder meekomen
  • Bij een tweede kind uit dezelfde relatie kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier
  • Is het kind geboren in een andere gemeente? Neem dan de geboorteakte mee

Wat u moet weten

Erkennen tijdens de zwangerschap

Dit betekent dat u vanaf de geboorte u de wettelijke ouder bent. Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u en uw partner hierna samen krijgen, krijgen automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Ouderlijk gezag

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Heeft u een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren. De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Op deze pagina