De Welder 2

Wat is het plan?

In het nieuwe woongebied De Welder 2 komen ongeveer 52 woningen voor starters, doorstromers en senioren. Er komen koopwoningen en huurwoningen. De Welder 2 ligt in het zuiden van Haghorst, ten westen van de Sint Josephstraat. Een landschappelijke groene strook vormt de overgang tussen dorp en buitengebied. 

Wie bouwt er?

Een deel van de woningen - we denken op dit moment aan minimaal vijf starterswoningen - wordt gebouwd via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO houdt in dat de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun nieuwe woning. Aanmelden voor de starterswoningen is niet meer mogelijk. De aanmeldtermijn is gesloten op 17 september 2021. 

Informatie over de bouw van de overige woningen volgt op een later moment. 

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Voorwerk om tot een bestemmingsplan te komen. 

Procedure voor het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand.

We publiceren alle bekendmakingen over bestemmingsplannen op deze website en - in verkorte vorm - op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Hilverbode.

Wilt u bekendmakingen over bestemmingsplannen automatisch ontvangen per e-mail? Abonneert u zich dan op de e-mailservice van de overheid

In uitvoering

Inspraak

Tijdens de procedure voor het bestemmingsplan zijn er meerdere momenten waarop u een reactie kunt geven. Het ontwerpbestemmingsplan lag tot 12 mei 2022 ter inzage voor inspraak. 

Planning

De start van de bouw hangt onder meer af van hoe de procedure voor het bestemmingsplan verloopt. We hopen dat we het bestemmingsplan in september 2022 kunnen laten vaststellen door de gemeenteraad. Wanneer er zienswijzen tegen het plan worden ingediend, is dat niet haalbaar. 

Contactpersonen

Ton den Exter (gemeente Hilvarenbeek)

E-mail: t.d.exter@hilvarenbeek.nl