Container en container pas aanvragen

Is uw container kapot of bent u hem kwijt? Woont u in een appartement of aanleunwoning en heeft u geen containerpas? Per woonadres verstrekken wij één container voor restafval en één container voor GFT. Woont u in een appartement dan verstrekken we één pas voor de ondergrondse container.

Wat u moet weten

Aanvragen container

 • U vraagt een nieuwe container aan via ons meldpunt. De containers worden in bruikleen verstrekt. We leveren de nieuwe container binnen 2 weken bij u thuis af. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven
 • We verstrekken één container voor restafval en één container voor GFT. De containers hebben één maat. Het is niet mogelijk om de container in een andere afmeting te krijgen. 
 • Woont u in het buitengebied? We verstrekken dan alleen een container voor restafval

Aanvragen pas voor ondergrondse container

 • Een pas is verbonden aan het woonadres. De oude bewoners van het adres laten de afvalpas achter in de woning (keuken). 
 • Bent u de pas kwijt? Of heeft u geen pas ontvangen bij de verhuizing? Neem contact op met de gemeente via 013 505 83 00

Betalen

 • U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. U betaalt een vast tarief per jaar en daarnaast betaalt u per lediging van de container en per keer dat u afvalzakken plaatst in de ondergrondse container.  

Vermissing

 • Meld bij vermissing dit direct via ons meldpunt. De container of containerpas wordt geblokkeerd. 
 • Bij vermissing van een afvalpas betaalt u € 17,60 voor een vervangend exemplaar 

Verhuizen

 • De containers en containerpassen zijn verbonden aan het woonadres. U kunt de containers op het adres laten staan
 • Wanneer een of beide containers ontbreken, dan meldt u dit via ons meldpunt 

Wat mag in de container

 • In uw GFT container verzamelt u groente- tuin- en fruitafval. Denk aan tuinafval, voedselresten en mest van kleine huisdieren
 • In uw container voor restafval verzamelt u afval wat u niet kunt scheiden en wat niet gerecycled wordt. Denk aan kattenbakvulling, een kapot wijnglas of luiers
 • Meer informatie vindt u op de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal of op Mijnafvalwijzer.nl

Op deze pagina