Container en container pas aanvragen

Is uw container kapot of bent u hem kwijt? Woont u in een appartement of aanleunwoning en heeft u geen containerpas? Per woonadres verstrekken wij één container voor restafval en één container voor GFT. U vraagt een nieuwe container aan via ons meldpunt FIXI. Woont u in een appartement dan verstrekken we één pas voor de ondergrondse container. 

Wat u moet weten

Aanvragen container

 • U vraagt een nieuwe container aan via ons meldpunt FIXI. Geef uw locatie op en selecteer de categorie afval. U vermeldt in de omschrijving dat u nieuwe containers wilt aanvragen. 
 • De containers zijn eigendom van de gemeente en worden geleend aan de bewoners. We leveren de nieuwe container binnen 2 weken bij u thuis af. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven.
 • We verstrekken één container voor restafval en één container voor GFT. De containers hebben één maat. Het is niet mogelijk om de container in een andere afmeting te krijgen. 
 • Woont u in het buitengebied? We verstrekken dan alleen een container voor restafval.

Aanvragen pas voor ondergrondse container

 • Een pas is verbonden aan het woonadres. De oude bewoners van het adres laten de afvalpas achter in de woning (keuken). 
 • Bent u de pas kwijt? Of heeft u geen pas ontvangen bij de verhuizing? Neem contact op met de gemeente via 013 505 83 00.

Betalen

 • U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. U betaalt een vast tarief per jaar en daarnaast betaalt u per lediging van de container en per keer dat u afvalzakken plaatst in de ondergrondse container.  

Vermissing

 • Meld bij vermissing dit direct via ons meldpunt Fixi. De container of containerpas wordt geblokkeerd. 
 • Bij vermissing van een afvalpas betaalt u € 18,00 voor een vervangend exemplaar.
 • U krijgt de nieuwe afvalpas na een week thuis gestuurd.

Verhuizen

 • De containers en containerpassen zijn verbonden aan het woonadres. U kunt de containers op het adres laten staan.
 • Wanneer een of beide containers ontbreken, dan meldt u dit via ons meldpunt Fixi.

Wat mag in de container

 • In uw GFT container verzamelt u groente- tuin- en fruitafval. Denk aan tuinafval, voedselresten en mest van kleine huisdieren.
 • In uw container voor restafval verzamelt u afval wat u niet kunt scheiden en wat niet gerecycled wordt. Denk aan kattenbakvulling, een kapot wijnglas of luiers.
 • Meer informatie vindt u op de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal of op Mijnafvalwijzer.nl.

Op deze pagina