Centrumvisie

Wat gaan we doen?

We werken aan het Uitvoeringsprogramma van de Centrumvisie. We doen dat samen met mensen en organisaties die actief zijn in het centrum van Hilvarenbeek. We hebben een 'aanjaagteam' gevormd met vertegenwoordigers van ondernemers, inwoners en gemeente. Afhankelijk van het onderwerp of de locatie breiden we het aanjaagteam uit met inwoners, ondernemers en organisaties die er belang bij hebben.

De gemeenteraad stemde op 8 juli 2021 in met het Uitvoeringsprogramma. Een half jaar eerder - in oktober 2020 - stelde de raad de Centrumvisie vast. 

Waarom doen we het?

In het centrum van Hilvarenbeek spelen verschillende ontwikkelingen. Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid, leegstand, toerisme & recreatie, cultuurhistorie, horeca en detailhandel.

De Centrumvisie - met bijbehorend Uitvoeringsprogramma - helpt om al deze ontwikkelingen in samenhang te bekijken zodat ze elkaar niet in de weg staan maar eventueel versterken. 

Planning

Het aanjaagteam gaat aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • opzetten pandenbank
  • vergroenen van straten
  • omvormen winkels Varkensmarkt tot woningen
  • opstellen verkeerscirculatieplan
  • onderzoek bezoekmotieven, leefstijlen en wensen van bezoekers uit de regio, consumenten en toeristen

Daarnaast hebben de Hoge Zij en de ontwikkelingen op Vrijthof 19 de aandacht van het aanjaagteam. Net zoals het initiatief voor onderzoek naar de oude waterput die is gevonden bij de kerk en naar mogelijkheden voor herstel van deze put. 

De Centrumvisie kijkt vooruit tot 2040. Het Uitvoeringsprogramma loopt van 2021 tot en met 2025. Daarna maken we de balans op en kijken we naar het vervolg.  

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem dan een abonnement op de nieuwsbrief Centrumvisie. De meest recente nieuwsbrief kunt u hieronder downloaden. 

Contactpersoon

Marieke van Vree (projectleider gemeente Hilvarenbeek)

E-mailadres: m.v.vree@hilvarenbeek.nl