Bewijs van in leven zijn

Vraagt uw pensioenfonds om een bewijs dat u in leven bent? Of heeft u een bewijs nodig voor gebruik in het buitenland (attestatie de vita)? Maak een afspraak op het gemeentehuis. In andere gevallen kunt u een bewijs van in leven zijn online aanvragen met Digid. Wij sturen het bewijs binnen 5 werkdagen per post naar u toe. 

Nodig bij de aanvraag

Als u het uittreksel aanvraagt bij de balie van het gemeentehuis, dan neemt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Heeft u een brief van het pensioenfonds? Neem dit mee. Dan is de aanvraag gratis
  • Vraagt u het uittreksel voor iemand anders aan? Neem dan ook het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier mee. En een (kopie) identiteitsbewijs van de aanvrager

Kosten 2024

Aanvraag Kosten
Bewijs van in leven zijn € 10,65
Aanvraag voor pensioenfonds gratis
Attestatie de vita € 16,60

Formulier