Beverakkers 5

De woonwijk Beverakkers in Biest-Houtakker wordt afgerond met een nieuw woongebied.

Wat is het plan?

In Biest-Houtakker is de uitbreidingswijk Beverakkers in ontwikkeling. Het betreft een kleinschalige woonwijk die gefaseerd ontwikkeld wordt. Het voornemen bestaat om in navolging op fase 4 nu ook “Beverakkers 5” tot ontwikkeling te brengen. In dit nieuwe woongebied is plaats voor maximaal 72 woningen. Het plan is om in Beverakkers 5 een gevarieerd aanbod te realiseren met:

  • rijwoningen
  • twee-onder-een-kap woningen
  • beneden-bovenwoningen
  • vrijstaande woningen

De toewijzing van deze woningen gebeurt volgens het gemeentelijk toewijzingsbeleid. Om in aanmerking te komen moet u zijn ingeschreven op de gemeentelijke wachtlijst voor woningen en bouwgrond. 

Wie bouwt er?

Van der Weegen Bouwgroep ontwikkelt dit project. Meer informatie over de bouw van de woningen volgt op een later moment. 

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Voorwerk om tot een bestemmingsplan te komen. 

Procedure voor het bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. 

We publiceren alle bekendmakingen over bestemmingsplannen op www.overheid.nl en - in verkorte vorm - op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Hilverbode.

Wilt u deze bekendmakingen automatisch ontvangen per e-mail? Neem dan een abonnement op de e-mailservice van de overheid.

In uitvoering

Inspraak

Tijdens de procedure voor het bestemmingsplan zijn er meerdere momenten waarop u een reactie kunt geven. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 7 februari 2024 ter inzage voor zienswijzen.

Planning

De start van de bouw hangt onder meer af van de voortgang van de procedure voor het bestemmingsplan. Er zijn een aantal zienswijzen ingediend. Deze worden behandeld. We hopen dat de gemeenteraad na de zomer van 2024 het bestemmingsplan kan vaststellen. De start van de bouw is sterk afhankelijk van of er beroep tegen het bestemmingsplan wordt ingesteld. Een beroep kan de start van de bouw met enkele jaren vertragen.

Contactpersonen

Milco Haans (Van der Weegen Bouwgroep)

E-mail: m.haans@vanderweegen.nl 

Maaike van Dam (gemeente Hilvarenbeek)

E-mail: m.v.dam@hilvarenbeek.nl