Verleende evenementenvergunning voor muziekevenement WOO HAH! Festival 2022 te Hilvarenbeek.

woensdag 22 juni 2022
Type bekendmaking: evenementenvergunningVerleende evenementenvergunning voor muziekevenement WOO HAH! Festival 2022 te Hilvarenbeek.

 

De burgemeester danwel het college van Hilvarenbeek, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, maakt bekend dat op grond van de APV, voor de volgende aanvragen vergunning/ontheffing is verleend:

 • 1.

  voor het organiseren en houden van het muziekevenement WOO HAH! Festival 2022 op het evenemententerrein van Libéma Vakantiepark, Beekse Bergen 1, 5081 NJ Hilvarenbeek op vrijdag 1 juli 2022 van 16.30 uur tot 03.00 uur, zaterdag 2 juli 2022 van 13.30 uur tot 03.00 uur en zondag 3 juli 2022 van 13.30 uur tot 00.30 uur (evenementenvergunning);

 • 2.

  voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement (ontheffing Alcoholwet);

 • 3.

  verruimen van de geldende geluidsnormen (toestemming verruimde geluidsuitstoot muziekfestival);

 • 4.

  voor het ten gehore brengen van versterkte (live)muziek op zondag 3 juli 2022 (ontheffing Zondagswet);

 •  

 • Verzenddatum: 15 juni 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk of digitaal bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning/ontheffing. Een bezwaarschrift kunt u sturen naar de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Een digitaal bezwaarschrift indienen kan via het online formulier “Bezwaar indienen” op onze website www.hilvarenbeek.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

 

Voorlopige voorziening

Ook kunt u gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.