Verleende evenementenvergunning voor het evenement DMO-Tilburg te Hilvarenbeek

maandag 13 juni 2022
Type bekendmaking: evenementenvergunningVerleende evenementenvergunning voor het evenement DMO-Tilburg te Hilvarenbeek

 

De burgemeester danwel het college van Hilvarenbeek, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, maakt bekend dat op grond van de APV, voor de volgende aanvragen vergunning/ontheffing is verleend:

  • 1.

    voor het organiseren en houden van het evenement DMO-Tilburg (Dutch Masters Open Rowing) op de Watersportbaan Tilburg, plaatselijk bekend Beekse Bergen 9, 5081 NJ Hilvarenbeek op zondag 26 juni 2022 (08.00 – 19.00 uur) (evenementenvergunning);

  •  

  • Verzenddatum: 9 juni 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk of digitaal bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning. Een bezwaarschrift kunt u sturen naar de burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Een digitaal bezwaarschrift indienen kan via het online formulier “Bezwaar indienen” op onze website www.hilvarenbeek.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

 

Voorlopige voorziening

Ook kunt u gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.