Verleende evenementenvergunning voor het evenement Apenkooi 2022 te Hilvarenbeek.

maandag 13 juni 2022
Type bekendmaking: evenementenvergunningVerleende evenementenvergunning voor het evenement Apenkooi 2022 te Hilvarenbeek.

 

De burgemeester danwel het college van Hilvarenbeek, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, maakt bekend dat op grond van de APV, voor de volgende aanvragen vergunning/ontheffing is verleend:

 • 1.

  voor het organiseren en houden van het evenement Apenkooi op het sportpark de Stevort e.o., Vossenhol 22, 5084 HK Biest-Houtakker op zaterdag 18 juni 2022 (15.00 uur tot 01.00 uur) en op zondag 19 juni 2022 (11.00 uur tot 22.30 uur) (evenementenvergunning);

 • 2.

  voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement (ontheffing Alcoholwet);

 • 3.

  voor het ten gehore brengen van versterkte (live)muziek op zondag 19 juni 2022 (ontheffing Zondagswet);

 • 4.

  voor het ten gehore brengen van versterkte (live)muziek tijdens het evenement (ontheffing geluidshinder).

 •  

 • Verzenddatum: 8 juni 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk of digitaal bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning/ontheffing. Een bezwaarschrift kunt u sturen naar de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Een digitaal bezwaarschrift indienen kan via het online formulier “Bezwaar indienen” op onze website www.hilvarenbeek.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

 

Voorlopige voorziening

Ook kunt u gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.