Verleende evenementenvergunning voor de openingswedstrijd RKDSV – Willem II te Diessen

woensdag 22 juni 2022
Type bekendmaking: evenementenvergunningVerleende evenementenvergunning voor de openingswedstrijd RKDSV – Willem II te Diessen

 

De burgemeester danwel het college van Hilvarenbeek, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, maakt bekend dat op grond van de APV, voor de volgende aanvragen vergunning/ontheffing is verleend:

  • 1.

    voor het organiseren en houden van het evenement openingswedstrijd RKDSV – Willem II op Sportpark de Alsie, De Buskes 7, 5087 MA Diessen op zaterdag 25 juni 2022 vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur, aanvang wedstrijd om 14.30 uur (evenementenvergunning);

  • 2.

    ontheffing verlenen voor het ten gehore brengen van (mechanisch) versterkte muziek tijdens het evenement.

  •  

  • Verzenddatum: 16 juni 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk of digitaal bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning. Een bezwaarschrift kunt u sturen naar de burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Een digitaal bezwaarschrift indienen kan via het online formulier “Bezwaar indienen” op onze website www.hilvarenbeek.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

 

Voorlopige voorziening

Ook kunt u gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.