Publicatie - Ontvangst aanvraag Klein Loosedijk - Roovertsedijk Hilvarenbeek

vrijdag 24 juni 2022
Type bekendmaking: omgevingsvergunningPublicatie - Ontvangst aanvraag Klein Loosedijk - Roovertsedijk Hilvarenbeek

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning,

het maken van een haakse aansluiting van de landbouwroute, Klein Loosedijk - Roovertsedijk Hilvarenbeek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Locatie:

Klein Loosedijk - Roovertsedijk Hilvarenbeek

O mschrijving:

het maken van een haakse aansluiting van de landbouwroute

Ontvangstdatum:

15-06-2022

Kenmerk:

85849

Onderdelen:

Weg Aanleggen Of Veranderen

Handelen In Strijd Met Regels Ruimtelijke Ordening

Ter inzage

Wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning inzien? Neem dan minimaal twee werkdagen van tevoren contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00.

U kunt pas gebruik maken van eventuele rechtsmiddelen wanneer een omgevingsvergunning is verleend en toegezonden aan de aanvrager. Deze publicatie is enkel een berichtgeving van een ingekomen aanvraag.