Parkeerbeleidsplan 2015-2020 van de gemeente Hilvarenbeek

woensdag 1 juni 2022
Type bekendmaking: beleidsregelBesluit tot het aanpassen van beleidsregel in het parkeerbeleidsplan van de gemeente Hilvarenbeek

De raad van de gemeente Hilvarenbeek,

gezien het voorstel van het college,

gelet op de Gemeentewet;

 

 

 

Besluit:

1. De acceptabele loopafstanden in het parkeerbeleidsplan aanpassen conform de vernieuwde landelijke CROW-richtlijnen.

- Wonen 100 meter (100 – 250 meter voor bezoekers)

- Winkelen 200 – 600 meter

- Werken 200 – 800 meter

- Ontspanning 100 – 600 meter

- Gezondheidszorg 100 meter

- Onderwijs 100 meter

 

Besloten in zijn openbare vergadering van 10 maart 2022.

de raad,

 

 

Raadsgriffier Voorzitter

de heer M. Janus de heer E.M.L. Weys