Activiteitensubsidie

Is uw organisatie actief op het gebied van cultuur, onderwijs, participatie, toerisme of zorg en welzijn? Dan kunt u misschien geld van de gemeente krijgen. U kunt subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten en voor jaarlijks terugkerende activiteiten. U vraagt subsidie online aan. Hiervoor heeft u E-Herkenning nodig.

Wat u moet weten

De gemeente Hilvarenbeek vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen in een gezonde en veilige samenleving. De gemeente moedigt dat aan door subsidie te geven aan organisaties die meehelpen aan de gemeentelijke doelen, maatschappelijke taken en de gezondheid van onze inwoners.

In het sociaal domein werken me met resultaatgericht subsidiëren. Dit betekent dat organisaties of projecten geld ontvangen op basis van de behaalde maatschappelijke doelen. Het is niet alleen gebaseerd op wat de organisatie doet, maar op de resultaten die de organisatie bereikt.

Voorwaarden

Wanneer we subsidie beoordelen, dan kijken we naar de beleidsregels voor subsidieverlening.

De meeste beleidsregels zijn alleen van toepassing op een jaarlijkse subsidieaanvraag en bedoeld voor organisaties die in het jaarlijkse subsidieprogramma zijn opgenomen.

 • Nieuwe organisaties of organisaties die nog niet zijn opgenomen in het gemeentelijke subsidieprogramma kunnen slechts een eenmalige subsidie aanvragen op basis van het Vrijwilligersfonds of de Vrijetijdseconomie. 
 • Daarnaast kent de gemeente Hilvarenbeek een tijdelijke subsidieregeling Cultuur voor eenmalige subsidies tot maximaal  €1.500. Deze regeling is bedoeld voor nieuwe kleinschalige culturele activiteiten.
 • Als het project of activiteit niet (geheel) is uitgevoerd, moet het deel van de subsidie dat niet is gebruikt waarvoor het verleend was, worden teruggestort aan de gemeente en komt het beschikbaar voor andere projecten.
 • Als er niet aan de voorwaarden wordt gehouden, kan een terugbetaling plaatsvinden.

Wanneer aanvragen

 • Jaarlijkse subsidies vraagt u aan van 1 april tot 1 augustus. U vraagt dit aan in het jaar voordat de activiteit plaatsvindt
 • Eenmalige subsidies uiterlijk 16 weken voor de activiteit
 • Subsidies voor projecten op het gebied van toerisme en recreatie vraagt u aan tussen 1 april en 1 oktober

Nodig bij de aanvraag

Jaarlijkse subsidie

 • KVK-nummer
 • IBAN rekeningnummer
 • Een activiteitenplan
 • Een begroting
 • Een dekkingsplan (overzicht van de inkomsten en uitgaven van uw activiteit)

Is dit de eerste aanvraag? Stuur dan ook mee:

 • afschrift van oprichtingsakte
 • afschrift van statuten
 • laatst vastgestelde jaarverslag
 • laatst vastgestelde jaarrekening
 • balans van het voorgaande jaar

Eenmalige en projectsubsidie

 • IBAN rekeningnummer
 • Een activiteitenplan
 • Een begroting

Behandeling

Wij sturen u een brief. Hierin staat ons besluit.

 • Jaarlijkse aanvragen behandelen wij aan het einde van ieder kalenderjaar
 • Dit geldt ook voor incidentele aanvragen op het gebied van toerisme en recreatie
 • Eenmalige aanvragen behandelen wij een keer per kwartaal (1 januari, april, juli en oktober)

Verantwoorden

 • Bij subsidiebedragen van € 5.000,- of hoger moet u de subsidie achteraf uitleggen
 • U vult hiervoor het digitale formulier in
 • Voeg een financieel en inhoudelijk verslag van de activiteit toe
 • Bij subsidies boven € 50.000,- voegt u ook een goedgekeurde accountantsverklaring toe
 • Wij informeren u per brief over ons besluit

Niet eens

Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u bezwaar maken.