Activiteitensubsidie

Is uw organisatie actief op het gebied van cultuur, onderwijs, participatie, toerisme of zorg en welzijn? Dan kunt u misschien geld van de gemeente krijgen. U kunt subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten en voor jaarlijks terugkerende activiteiten. U vraagt subsidie online aan. Hiervoor heeft u E-Herkenning nodig.

Voorwaarden

Wanneer we subsidie toekennen, dan kijken we naar de beleidsregels voor subsidieverlening.

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

In onze beleidsregels maken we een verschil tussen de volgende subsidies:

 • Jaarlijkse subsidies: voor activiteiten die ieder jaar terugkomen
 • Eenmalige of project subsidies: voor eenmalige activiteiten of projecten

Wanneer aanvragen

 • Jaarlijkse subsidies vraagt u aan van 1 april tot 1 augustus. U vraagt dit aan in het jaar voordat de activiteit plaatsvindt
 • Eenmalige subsidies uiterlijk 16 weken voor de activiteit
 • Subsidies voor projecten op het gebied van toerisme en recreatie vraagt u aan tussen 1 april en 1 oktober

Nodig bij de aanvraag

Jaarlijkse subsidie

 • KVK-nummer
 • IBAN rekeningnummer
 • Een activiteitenplan
 • Een begroting
 • Een dekkingsplan (overzicht van de inkomsten en uitgaven van uw activiteit)

Is dit de eerste aanvraag? Stuur dan ook mee:

 • afschrift van oprichtingsakte
 • afschrift van statuten
 • laatst vastgestelde jaarverslag
 • laatst vastgestelde jaarrekening
 • balans van het voorgaande jaar

Eenmalige en projectsubsidie

 • IBAN rekeningnummer
 • Een activiteitenplan
 • Een begroting

Behandeling

Wij sturen u een brief. Hierin staat ons besluit.

 • Jaarlijkse aanvragen behandelen wij aan het einde van ieder kalenderjaar
 • Dit geldt ook voor incidentele aanvragen op het gebied van toerisme en recreatie
 • Eenmalige aanvragen behandelen wij een keer per kwartaal (1 januari, april, juli en oktober)

Verantwoorden

 • Bij subsidiebedragen van € 5.000,- of hoger moet u de subsidie achteraf uitleggen
 • U vult hiervoor het digitale formulier in
 • Voeg een financieel en inhoudelijk verslag van de activiteit toe
 • Bij subsidies boven € 50.000,- voegt u ook een goedgekeurde accountantsverklaring toe
 • Wij informeren u per brief over ons besluit

Niet eens

Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u bezwaar maken.