Overleg aan de intaketafel

Bent u van plan een woning te (ver)bouwen of een bestaand gebouw te gebruiken op een manier die niet past in het bestemmingsplan? Of heeft u een ander initiatief dat niet past in het bestemmingsplan? We hebben een intaketafel ingevoerd om u snel duidelijkheid te geven over de mogelijkheden en uw kansen. Een gesprek aan de intaketafel over uw plannen kost u niets.

Gaat uw plan over een locatie in het buitengebied? Dan maakt u een afspraak voor de 'intaketafel Buitengebied'. Gaat uw plan over een locatie in één van de dorpskernen? Dan maakt u een afspraak voor de 'intaketafel Stedelijk gebied'

Meesturen

  • Ter voorbereiding van het gesprek ontvangen wij graag, uiterlijk 4 dagen voor de afspraak, de volgende gegevens:
  • De locatie waar uw plan betrekking op heeft (foto’s, plattegrond)
  • Uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
  • Tekeningen en/of toelichting die het ontwerp of de situatie duidelijk maken

Wat u moet weten

Voordelen van de intaketafel

  • U heeft aan het begin van het proces duidelijkheid
  • U weet wat de mogelijkheden zijn
  • Omdat u weet wat u kunt doen duurt het proces minder lang

Hoe verloopt het gesprek

  • Een gesprek met vakspecialisten duurt ongeveer een half uur. Het vindt plaats op het gemeentehuis. Indien nodig kan het ook online plaatsvinden
  • De vakspecialisten geven een eerste verwachting over de wenselijkheid van uw plan. Ze bespreken ook waarop u moet letten wanneer u het plan verder uitwerkt. Maar misschien kan tijdens het gesprek ook duidelijk worden dat uw plan niet veel kans heeft

Behandeling

U ontvangt na afloop van het gesprek een terugkoppeling. Hierin staat wat er besproken is. Mogelijk kunt u daarna een omgevingsvergunning aanvragen. In andere gevallen is meer nodig, bijvoorbeeld omdat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan.

Omgevingswet

De intaketafel is een werkwijze waarmee we vooruitlopen op de Omgevingswet. De Omgevingswet moet het makkelijker maken om ruimtelijke projecten te starten. Deze wet gaat naar verwachting in op 1 januari 2023. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Video overleg intaketafel

Niet eens

De uitkomst van de intaketafel is geen formeel besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken.