Gelderakkers 2

Wat is het plan?

In dit nieuwe woongebied aan de zuidrand van Hilvarenbeek kunnen maximaal 84  woningen worden gebouwd. Het accent ligt op betaalbare (starters)woningen. Er komen ook levensloopbestendige woningen. Levensloopbestendig wonen betekent dat uw woning geschikt is om in te blijven wonen. Ook als uw omstandigheden veranderen door bijvoorbeeld ouderdom, een ziekte of een handicap. 

Wie bouwt er?

Een deel van de starters- en seniorenwoningen wordt gebouwd via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO houdt in dat de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor het bouwproject. De inschrijving voor beide CPO-projecten is inmiddels gesloten.

Informatie over de overige woningen en/of bouwkavels volgt op een later moment. 

In welke fase is het plan?

Planvoorbereiding

Procedure voor het bestemmingsplan

Op 9 december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. 

In uitvoering

We gaan in het voorjaar van 2024 starten met het woonrijp maken van Gelderakkers 2. 

Planning

Er zijn vier beroepschriften tegen het vastgestelde bestemmingsplan ingediend bij de Raad van State. Eén beroepschrift bevat een verzoek om voorlopige voorziening. Dit betekent dat de uitvoering van het bestemmingsplan in elk geval opgeschort moet worden totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan op dit verzoek om voorlopige voorziening. 

Contactpersonen

Sjors Abrahams (CPO-project starters)

E-mail: sjors@cpohilvarenbeek.nl

Vastgoedregisseur BV (CPO-project voor senioren)

E-mail: info@vastgoedregisseur.nl

Gemeente Hilvarenbeek

E-mail:  gemeente@hilvarenbeek.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem dan een abonnement op de nieuwsbrief 'Gelderakkers 2'. 

Zie ook

Woonrijp maken nieuwe woongebied

Op 30 januari 2024 was er een inloopbijeenkomst over de plannen voor het woonrijp maken van Gelderakkers. U kunt de tekeningen hieronder downloaden. 

De termijn om te reageren op de plannen is op 8 februari 2024 gesloten.  

Gelderakkers fase 2 - definitieve Presentatietekening 1

Gelderakkers fase 2 - definitieve Presentatietekening 2