Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een schuur, Veldhoven 8, 5081 NK Hilvarenbeek

donderdag 5 augustus 2021
Type bekendmaking: omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning, het bouwen van een schuur, Veldhoven 8, 5081 NK Hilvarenbeek

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie :

Veldhoven 8, 5081 NK Hilvarenbeek

Omschrijving :

het bouwen van een schuur

Besluitdatum :

22 juli 2021

Kenmerk:

(20210251)

Onderdelen :

bouwen

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Procedure :

Regulier

 

Stukken inzien

Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan minimaal twee werkdagen van tevoren contact met ons op via gemeente@hilvarenbeek.nl of (013) 505 83 00.

 

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek

Postbus 3

5080 AA Hilvarenbeek

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op dag na besluitdatum en bedraagt zes weken.

 

Eisen bezwaar schrift

Een bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

  • naam en adres van indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de redenen van bezwaar;

  • een handtekening van de indiener.

 

Voorlopige voorziening indienen

Als u bezwaar heeft gemaakt kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Zo’n verzoek kunt u richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.