Verleende evenementenvergunning voor het evenement Eldorado te Esbeek

woensdag 22 juni 2022
Type bekendmaking: evenementenvergunningVerleende evenementenvergunning voor het evenement Eldorado te Esbeek

 

De burgemeester danwel het college van Hilvarenbeek, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, maakt bekend dat op grond van de APV, voor de volgende aanvragen vergunning/ontheffing is verleend:

 • 1.

  voor het organiseren en houden van het evenement Eldorado bij bioboerderij ’t Schop, Esbeekseweg 2, 5081 ED Hilvarenbeek op vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni 2022 van 20.30 uur tot 22.00 uur en zondag 26 juni 2022 van 15.00 uur tot 16.30 uur (evenementenvergunning);

 • 2.

  voor het in werking doen hebben van toestellen en het in werking doen hebben van geluidsapparaten tijdens het evenement.

 • 3.

  voor het ten gehore brengen van versterkte (live)muziek op zondag 26 juni 2022 (ontheffing Zondagswet);

 •  

 • Verzenddatum: 14 juni 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk of digitaal bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning. Een bezwaarschrift kunt u sturen naar de burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Een digitaal bezwaarschrift indienen kan via het online formulier “Bezwaar indienen” op onze website www.hilvarenbeek.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

 

Voorlopige voorziening

Ook kunt u gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.