Verpachting en ingebruikgeving landbouwgronden

Als gemeente bezitten we landbouwgrond die we tijdelijk verhuren aan agrarische ondernemers voor één oogstseizoen. Dit geeft hen de mogelijkheid om de grond te gebruiken voor hun bedrijf, totdat de gemeente de grond nodig heeft voor een ander doel. 

Wat wordt er aangeboden?

We bieden cultuurgrond aan. Deze grond mag gebruikt worden voor akkerbouw of veeteelt. Deze grond wordt tijdelijk verhuurd en ter beschikking gesteld aan agrarische ondernemers om te gebruiken voor hun landbouwactiviteiten. De grond bevindt zich in de gemeente Hilvarenbeek. 

Op welke wijze wordt er verpacht en in gebruik gegeven?

Voordat we de grond verhuren en beschikbaar stellen voor agrarisch gebruik, voeren we een selectieprocedure uit. Het is voor ons belangrijk dat de grond goed en verantwoord wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten. Een agrarisch ondernemer kan één perceel huren en gebruiken, met uitzondering van situaties waarin er geen andere kandidaten zijn.

Voor welke periode wordt er verpacht en in gebruik gegeven?

De gronden worden voor de duur van één oogstseizoen verhuurd en beschikbaar gesteld. De pachtovereenkomst/gebruiksovereenkomst gaat in op 15 april 2023 en eindigt op 31 december 2023.

Wat zijn de eisen om in aanmerking te komen?

Alleen agrarische ondernemers met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel komen in aanmerking voor een perceel. Het is verplicht om het glyfosaatverbod na te leven op de percelen. Daarnaast geldt er een minimale pachtprijs van €800 per hectare voor de percelen die worden verpacht.

Wat zijn de selectiecriteria?

Om niet alleen pachtgronden toe te wijzen op basis van de hoogste pachtprijs, worden er bij de toewijzing ook punten toegekend op basis van de afstand tot het pachtperceel. Bij de ingebruikgeving om niet worden er punten toegekend op basis van de afstand tot het pachtperceel.

Hoe verloopt de selectieprocedure?

Op 1 maart 2023 leest u de informatie over de selectieprocedure op www.pachtportaal.nl. Via die website kunt u zich vanaf die datum tot en met 22 maart inschrijven voor de verschillende percelen. De percelen die door ons worden aangeboden, zijn op de website aangeduid als cluster H181. Het eerste cluster is aangeduid als H181-a en het tweede als H181-b, enzovoort.

Contact opnemen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider Dennis Elberts via d.elberts@hilvarenbeek.nl

Of bel naar ons algemene nummer: (013) 505 83 00