Inrichting buitenruimte nieuwe sportaccommodatie de Roodloop

Home > Voor Bewoners > Werkzaamheden en verkeersmaatregelen > Inrichting buitenruimte nieuwe sportaccommodatie de Roodloop

Inrichting buitenruimte nieuwe sportaccommodatie de Roodloop

Ontwerp

Op de tekening die u onderaan deze pagina vindt, ziet u hoe de toekomstige inrichting eruit gaat zien. Op de tekening hebben alle verschillende onderdelen een eigen kleur. Deze kleur komt terug in de legenda en daar staat achter wat deze kleur betekent. Op die manier kunt u zien wat waar komt in de nieuwe situatie. Om u een beter beeld te geven van de beplanting die er komt, staat op de website van de gemeente ook een nadere toelichting met foto’s van de beplanting.

Aanvullende werkzaamheden

Naast de inrichting van een nieuw parkeerterrein en de buitenruimte doen we nog meer. Hieronder vindt u de zaken die wij meenemen bij de uitvoering van de buitenruimte.

Volledige reconstructie van het bestaande parkeerterrein

Het bestaande parkeerterrein aan de Roodloop is aangelegd bij de realisatie van het bestaande sportpark en inmiddels ongeveer 35 jaar oud. Gezien de leeftijd van het terrein en de staat waarin het verkeert, is besloten tot volledige reconstructie over te gaan. Daarnaast is het bestaande parkeerterrein en de nieuwe toegangsweg de entree van de nieuwe sportaccommodatie. We willen er één mooi geheel van maken. Tot slot vervangen we de bestaande lichtmasten door nieuwe LED-verlichting. Dit in het kader van een lager energieverbruik.

Nieuw hekwerk en ballenvangers

Ter afscherming en veiligheid van de bezoekers van de nieuwe sportaccommodatie en het nieuwe gebouw plaatsen we nieuwe hogere ballenvangers tussen de hockeyvelden en de nieuwe sportaccommodatie. De hockeyvelden schermen we met een hekwerk af van het nieuwe openbare parkeerterrein.

Groeninrichting openbaar gebied 

De inrichting van het openbaar gebied heeft in overleg plaatsgevonden  met het biodiversiteitsteam Hilvarenbeek. Daarbij is overeenstemming bereikt over het 'vergroenen' van het openbaar gebied. Deze vergroening dient ter compensatie van de bomenkap en de realisatie van de nieuwbouw.

Afscheiding parkeerterrein ten opzichte van de woningen aan de Tilburgseweg

In overleg met de aanwonenden van de Tilburgseweg is besloten een afscherming te plaatsen tussen het parkeerterrein en de woningen. Op die manier willen we eventuele licht- en geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken. We hebben gekozen voor een scherm van gevlochten wilgenhout in combinatie met knotwilgen. 

Evenementenaansluiting ten behoeve van woonwagens kermis

Tijdens de jaarlijkse kermis verblijven de kermisondernemers en hun gezinnen op het huidige en deels het nieuwe parkeerterrein aan de Roodloop. Door het realiseren van een evenementenaansluiting hebben de kermisondernemers de beschikking over water, elektra en riolering. 

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden zijn opgedragen aan Paulissen Grond-, Water- en Wegenbouw uit Goirle en starten binnenkort. Het doel is de inrichting van de buitenruimte gereed te hebben bij de opening van de nieuwe sportaccommodatie.

Vragen en opmerkingen

Voor meer informatie of vragen over de inrichting van het buitenterrein kunt u contact opnemen met Job Dijkstra. U kunt uw vragen of opmerkingen sturen naar jobdijkstra@accentadviseurs.nl. Hij zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.