Gewijzigde verkeerssituatie Gelderstraat

Home > Voor Bewoners > Werkzaamheden en verkeersmaatregelen > Gewijzigde verkeerssituatie Gelderstraat

Gewijzigde verkeerssituatie Gelderstraat

Dit item is gearchiveerd op 30-09-2020.
kruising Gelderstraat en Diessenseweg

Vanaf dinsdag 18 augustus is de verkeerssituatie op het kruispunt van de (korte) Gelderstraat met de Diessenseweg gewijzigd. Voertuigen die met inbegrip van lading hoger zijn dan 3,30 meter moeten vanuit de Vrijthof verplicht rechtdoor rijden op het kruispunt. Op het eerstvolgende kruispunt met de Hilverstraat moet al het zware verkeer verplicht rechtdoor rijden.

Verkeersveiligheid

In het verleden is de erker aan het pand Gelderstraat 18A enkele keren door hoge voertuigen beschadigd. De erker hangt boven het voetpad. Met het nemen van deze maatregel voorkomen we een onveilige situatie voor de overige weggebruikers.

Risico niet verplaatsen

Omdat we het huidige probleem op het kruispunt van de Gelderstraat met de Diessenseweg niet willen verplaatsen, sturen we het zware verkeer op het eerstvolgende kruispunt met de Hilverstraat verplicht rechtdoor. De bocht van de Gelderstraat naar de Hilverstraat is namelijk evenmin geschikt voor zwaar verkeer. In het verleden hebben hier enkele aanrijdingen tussen zwaar verkeer en geparkeerde auto’s naast de rijbaan plaatsgevonden.

Alternatieve route

Voor het zware verkeer dat uit de Wouwerstraat richting Diessen wil rijden, wordt voor de aansluiting van de Vrijthof op de Paardenstaart een bewegwijzeringsbord geplaatst. Op dit bewegwijzeringsbord wordt het zware verkeer geadviseerd om rechtdoor te rijden richting de Paardenstraat. Op het kruispunt van de Paardenstraat met de Bukkumweg staat een permanent bewegwijzeringsbord met de bestemming Diessen aangegeven. Zwaar verkeer kan via de Bukkumweg de route naar Diessen vervolgen.