Verplichte zorg

Home > Voor Bewoners > Verplichte zorg

Verplichte zorg

Iemand met ernstige psychische problemen kan een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Tot voor kort was een verplichte opname in een instelling de enige manier om deze mensen te helpen en het gevaar weg te nemen. Met de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheids­zorg (Wvggz) komt hier verandering in. De nieuwe wet – per 1 januari 2020 – biedt meer mogelijkheden om mensen met psychische problemen verplichte zorg op maat te geven. Verplichte zorg kan ook thuis of poliklinisch verleend worden. Cliënten en hun familie krijgen meer te zeggen over de behandeling. Hierbij kijken we niet alleen naar de verplichte behandeling, maar ook naar wat iemand nodig heeft om deel te (blijven) nemen aan het maatschappelijk leven, zoals een woning en werk.

 1. Heeft u zorgen dat iemand een gevaar vormt voor zichzelf of anderen?
  Bel het crisisinterventieteam op telefoonnummer 0800-8013.

 2. Is de situatie levensbedreigend?
  Bel dan 112.

 3. Zorgen over geestelijke gezondheid van anderen?
  Deel deze zorgen met een professional in onze gemeente, zoals de huisarts, gemeente of dorpsondersteuner.

Direct hulp bij een crisis of verward gedrag? Bel het crisisinterventieteam: 0800-8013

Maakt u zich zorgen over de geestelijke gezondheid van iemand? Dan kunt u dit melden bij het Crisis Interventie Team (CIT) door te bellen naar 0800-8013 (24/7 bereikbaar). Bij een crisis gaat het om acute situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend zijn. Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, verwaarlozing of ernstige conflicten. Is er wel sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

Het CIT beoordeelt of een melding voldoet aan de criteria van de Wvggz en voert vervolgens een verkennend onderzoek uit naar de noodzaak van verplichte zorg. Als verplichte zorg niet passend is, zorgt het CIT voor andere passende hulp.

Verplichte behandeling voorkomen

Voor iemand met ernstige psychische problemen is het veel beter als we kunnen voorkomen dat het zo slecht gaat dat verplichte behandeling nodig is. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen goed samenwerken en signalen van familie, naasten en omgeving in een vroeg stadium opvangen en serieus nemen. Zodat tijdig gestart kan worden met een passende behandeling. U kunt uw zorgen over de geestelijke gezondheid van anderen altijd delen met een professional in onze gemeente, zoals de huisarts, gemeente of dorpsondersteuner.

Het Crisisinterventieteam (CIT)

Het CIT beoordeelt of een melding voldoet aan de criteria van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en voert vervolgens een verkennend onderzoek uit naar de noodzaak van verplichte zorg. Als verplichte zorg niet passend is, zorgt het CIT voor een andere oplossing.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Per 1 januari 2020 is de Wvggz van kracht. Deze wet biedt meer mogelijkheden om de juiste verplichte zorg te bieden aan mensen die ernstige psychische problemen hebben en daardoor een gevaar voor zichzelf of voor anderen zijn. Met deze nieuwe wet:

 • kan verplichte zorg ook thuis of poliklinisch worden verleend;
 • krijgt de familie van- en de cliënt zelf meer te zeggen over de behandeling;
 • wordt er naast de verplichte behandeling ook gekeken naar wat de cliënt nodig heeft om deel te kunnen (blijven) nemen aan het maatschappelijk leven.