Proclaimer en privacy

Home > Voor Bewoners > Proclaimer en privacy

Proclaimer en privacy

Dit is de officiële website van de gemeente Hilvarenbeek. De gemeente Hilvarenbeek is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze inhoud actueel en juist te houden. Ook vinden wij het belangrijk dat de informatie gebruiksvriendelijk en toegankelijk is.

Komt u fouten of verouderde informatie tegen? Of heeft u suggesties voor verbeteringen? Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs. U kunt uw reactie sturen naar webmaster@hilvarenbeek.nl

Links

Links naar websites van derden worden uitsluitend geplaatst voor het gemak van de gebruiker. De gemeente Hilvarenbeek heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Privacyverklaring

De gemeente Hilvarenbeek respecteert de privacy van bezoekers van de website. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving.

Waarom verwerkt hilvarenbeek.nl persoonsgegevens

Via deze website bieden wij u onder andere de mogelijkheid om diensten aan te vragen, meldingen te doen of een afspraak te maken. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. Welke persoonsgegevens dit zijn verschilt per onderwerp. De persoonsgegevens vragen we steeds op met een formulier. U kunt dan steeds zien wat het doel is en welke persoonsgegevens we vragen.

Cookies

Voor het functioneren van de website plaatsen wij cookies op uw computer. Cookies zijn kleine bestandjes die kunnen volgen wat u op de website doet. Wij gebruiken alleen cookies voor de volgende doelen:

  • het laten functioneren van de website
  • het verbeteren van de website.
  • Voor deze cookies is geen toestemming nodig.

Wij leggen geen koppeling vast tussen uw gedrag op de website en gegevens waarmee we u kunnen identificeren. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te wijzen op diensten die voor u van belang kunnen zijn. Evenmin verstrekken wij gegevens over uw gedrag op de website aan derden.

Technische persoonsgegevens

Als u de website bezoekt dan wordt het adres van uw aansluiting met het internet (IP-adres) vastgelegd. Ook kan een adres van het apparaat waarmee u de website bezoekt (MAC-adres) vastgelegd worden. Wij loggen alleen het eerste gedeelte van het IP-adres. Daardoor kunnen we alleen achterhalen uit welke regio u inlogt, maar niet de verblijfslocatie.

Beveiliging

Dit is een beveiligde website. Dit ziet u aan de 's' in https. Beveiliging beperkt het risico op onrechtmatig gebruik van uw gegevens door derden, maar sluit dat risico nooit uit. Als u denkt dat uw persoonsgegevens ten onrechte bij anderen terecht zijn gekomen dan kunt u dit melden via datalek@hilvarenbeek.nl.  

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten overdragen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Lees meer over uw rechten.

Als u vragen heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ook terecht bij de functionaris gegevensbescherming. Dit is een functionaris die onafhankelijk advies geeft aan de gemeente over het verwerken van persoonsgegevens en daar toezicht op houdt. Onze functionaris gegevensbescherming kunt u bereiken via: fg@hilvarenbeek.nl
U kunt ook een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Hilvarenbeek

De gemeente verwerkt meer gegevens en voor meerdere doelen dan alleen via de website. Gegevens die u opgeeft via de website en niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor u ze opgaf, vernietigen wij als ze voor dat doel niet meer nodig. Dezelfde persoonsgegevens van u die wij voor andere doelen hebben, kunnen dan dus toch nog steeds bij ons aanwezig zijn. Wilt u weten hoe wij in het algemeen met uw persoonsgegevens om gaan? Lees dan verder.

Strategisch beleid informatieveiligheid en privacy

Op 19 februari is door de drie B&W-colleges één generiek beleid voor Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk vastgesteld voor informatieveiligheid en privacy (vaak afgekort tot ‘IV&P). Dit beleid is op 13 maart gepubliceerd. In dit beleid zijn informatieveiligheid en privacy, twee vakgebieden met een grote overlap en samenhang, gebundeld. Het beleid heet officieel ‘strategisch beleid informatieveiligheid en privacy 2019-2021’. In dit beleid is vastgelegd welke wettelijke kaders en normen er zijn, waaraan de gemeenten moeten voldoen en hoe dit binnen de gemeentelijke organisatie moet worden vormgegeven. Het beleidsplan vormt de basis waarop informatieveiligheid en privacy verder uitgewerkt worden in de gemeentelijke organisaties.