Ontwikkelingen rondom veehouderijen

Home > Voor Bewoners > Ontwikkelingen rondom veehouderijen

Ontwikkelingen rondom veehouderijen

Er zijn momenteel veel ontwikkelingen rondom veehouderijen. Op deze pagina zetten wij deze ontwikkelingen voor u op een rij. Daarnaast informeren wij u over de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen voor uw bedrijf, wat van u wordt verwacht en over de acties die wij als gemeente de komende periode gaan ondernemen of waarvoor u bij ons terecht kunt.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met een van de medewerkers van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningen. Dat kan via een e-mail naar vergunningen@hilvarenbeek.nl of telefonisch: (013) 505 8300.
 

 • De stoppersregeling stopt per 1 januari 2020

  Per 1 januari 2020 eindigt de stoppersregeling op grond van het Besluit huisvesting. Dit betekent dat bedrijven die zich voor deze gedoogregeling hadden aangemeld voor 1 januari 2020 definitief moeten zijn gestopt met het houden van varkens of kippen. Er mag geen vee meer worden gehouden en de omgevingsvergunning milieu moet, op initiatief van de veehouder, zijn ingetrokken.

  Lees verder
 • De Raad van State heeft een streep gezet door de PAS

  Voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken, zoals veehouderijen, is toestemming nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Tot 29 mei 2019 gebruikten provincies de PAS, om te beoordelen of zo’n vergunning verleend kon worden of niet. Door de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State mag de PAS niet meer worden gebruikt.

  Lees verder
 • De gemeente werkt aan nieuw beleid rondom gestopte en stoppende agrarische bedrijven

   We zijn momenteel, samen met het platform “Beeks Buiten”, bezig om nieuw beleid op te stellen voor gestopte en stoppende agrarische bedrijven.

  Lees verder
 • Ondersteunende maatregelen provincie

  De provincie ondersteunt individuele veehouders met een set van maatregelen om de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen. Hiervoor stelt de provincie € 75 miljoen beschikbaar.

  Lees verder
 • De Verordening Natuur wordt aangepast

  Op grond van de gewijzigde Verordening Natuurbescherming vastgesteld moesten veehouderijen voor 1 januari 2022 hun stallen aangepast hebben en voor 1 januari 2020 een aanvraag om omgevingsvergunning milieu hebben ingediend. Op 7 juni 2019 heeft de provincie, in het nieuwe bestuursakkoord, het voornemen geuit om deze termijnen te verruimen.

  Lees verder
 • 1e subsidieronde warme sanering varkenshouderij start per 1 augustus 2019

  Varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak die gaan stoppen en geuroverlast veroorzaken, kunnen vanaf 1 augustus 2019 in aanmerking komen voor subsidie. Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over de subsidieregeling en de voorwaarden die hier aan hangen.

  Lees verder
 • De regering heeft een streep gezet door het asbestverbod

  De regering heeft onlangs een streep gezet door het asbestverbod dat vanaf 2024 zou gelden. Het gevolg is dat agrariërs nu zelf mogen bepalen wanneer ze hun asbestdaken gaan saneren.

  Lees verder