Zorg in natura of pgb

Home > Voor Bewoners > Zorg in natura of pgb

Zorg in natura of pgb

 • Wat is het?

  Wanneer u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, kunt u op twee manieren daarvan gebruik maken; in de vorm van zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

  Zorg in natura

  Kiest u voor zorg in natura? Dan kiest u voor de zorg of ondersteuning van één van de zorgaanbieders met wie de gemeente samenwerkt. U bepaalt zelf welke zorgaanbieder dat is. De gemeente betaalt de zorgaanbieder(s) van uw keuze.

  Persoonsgebonden budget (pgb)

  Kiest u voor een pgb? Dan krijgt u een budget van de gemeente. Daarmee kunt u zelf een organisatie of persoon inhuren. Het pgb wordt op uw naam overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de zorgaanbieder(s) van uw keuze.

  U bespreekt met uw contactpersoon of een pgb voor u mogelijk of wenselijk is. Er zijn namelijk speciale voorwaarden verbonden aan een pgb:

  • u kunt onderbouwen waarom een pgb beter bij uw situatie past dan zorg in natura;
  • u besteedt het pgb aan een maatwerkvoorziening (professionele zorg of ondersteuning die speciaal op uw situatie is afgestemd);
  • de ondersteuning die u kiest moet van goede kwaliteit zijn;
  • u kunt omgaan met een pgb. Dit houdt in dat u een zorgaanbieder kiest, dat u zelf afspreekt welke zorg geleverd wordt tegen welke prijs en dat u een administratie bijhoudt.
 • Handige links