WOZ-waarde en taxatieverslag

Home > Voor Bewoners > WOZ-waarde en taxatieverslag

WOZ-waarde en taxatieverslag

 • Wat is het?

  De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen, zoals bedrijfspanden of grond. WOZ betekent ‘Waardering Onroerende Zaken’. De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. Dit betekent dat u van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen. Dit doet u via het landelijk WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde van uw woning of niet-woning staat ook op uw aanslag gemeentelijke belastingen. 

  De gemeente kijkt bij het vaststellen van de WOZ-waarde naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. We houden bijvoorbeeld rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

 • Wat moet ik doen?

  Vragen over de WOZ-waarde?

  Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning is bepaald? Dan kunt u het taxatieverslag bekijken of opvragen. Dat kan:

  • via het WOZ- en belastingloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • telefonisch via (013) 505 83 00. Zorg dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft

  Taxatieverslag bekijken

  Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde?

  Controleer eerst aan de hand van het taxatieverslag of de WOZ-waarde is vastgesteld aan de hand van de juiste informatie. Is dat volgens u niet het geval of vindt u de WOZ-waarde te hoog of te laag? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking bezwaar indienen. Dat kan schriftelijk of via een digitaal bezwaarschrift via het WOZ- en belastingloket. Hiervoor  U moet hiervoor inloggen met DigiD. 

  Ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend, u moet uw aanslag onroerende-zaakbelastingen gewoon betalen. Wilt u uitstel van betaling vragen, geef dit dan aan in uw bezwaarschrift.

  Digitaal bezwaarschrift indienen

 • Hoe werkt het?

  De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerende-zaakbelastingen (OZB) u moet betalen. Ook de gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het rijk (zoals de erfbelasting) en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

 • Handige links