Wat kunt u zelf doen?

Home > Voor Bewoners > Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen?

 • Wat is het?

  De overheid doet een stapje terug. De gemeente is er voor u als u professionele zorg en ondersteuning nodig hebt, maar geeft u vooral de mogelijkheid om zelf hulp te organiseren. We moedigen u aan om te doen wat u zelf kunt – en soms is dat meer dan u dacht. We vragen u hulp van vrienden, familie, bekenden en vrijwilligers in te roepen als het nodig is. ‘Samen zorgen voor…’ heet dat in Hilvarenbeek. Natuurlijk vragen we u niet iets zelf te doen wat u niet zelf kunt doen. Hilvarenbeek heeft een groot netwerk van zorgprofessionals die u met raad en daad terzijde kunnen staan. De zorgprofessionals maken onderscheid in drie typen voorzieningen. Deze vindt u hieronder.

 • Hoe werkt het?

  Algemeen gebruikelijke voorzieningen

  De gemeente is verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning op het gebied van Wmo, jeugdhulp en participatie. Soms is deze professionele zorg of ondersteuning niet nodig en volstaat gebruik van algemeen gebruikelijke voorzieningen. Onder gebruikelijke voorzieningen vallen:

  • Hulpmiddelen die in de winkel verkrijgbaar zijn, zoals rollators of toiletbeugels.
  • Diensten die u zelf kunt inhuren. Denk aan een klussendienst die drempels kan weghalen, in de tuin kan werken of de toiletbeugels voor u ophangt.

  Deze voorzieningen betaalt u zelf.

  Gebruikelijke zorg

  Ook kijkt de gemeente of er bij u gebruikelijke zorg aanwezig is. Gebruikelijke zorg is de dagelijkse ondersteuning die mensen elkaar kunnen geven. Ouders zorgen voor hun kinderen. Inwonende kinderen zorgen voor hun ouders. Partners zorgen voor elkaar. Vragen de omstandigheden om veel méér dan die vanzelfsprekende, gebruikelijke zorg? Dan kan de gemeente een maatwerkvoorziening toewijzen.

  Algemene voorzieningen

  Tot slot kunt u – voordat u een maatwerkvoorziening krijgt aangeboden – bekijken of u bent geholpen met algemene voorzieningen. Dit zijn activiteiten, gebouwen en verenigingen in of van de gemeente waar iedereen gebruik van mag maken. Soms zijn deze gratis, soms zijn er kosten aan verbonden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn de dorpsondersteuners, de peuterspeelzaal, ondersteuning van een vrijwilliger via ContourdeTwern, onafhankelijke cliëntondersteuning en jongerenwerk, maar ook verenigingen en activiteiten op het gebied van sport, kunst, cultuur en recreatie.

 • Handige links

 • Documenten