Vergunningsvrij bouwen

Home > Voor Bewoners > Vergunningsvrij bouwen

Vergunningsvrij bouwen

 • Wat is het?

  Vergunningsvrij bouwen is van toepassing op eenvoudige bebouwing. Een dakkapel, zonnepanelen, uitbouw of schutting mag u doorgaans zonder vergunning plaatsen. Zeker als u dat aan de achterzijde van de woning doet. De bouwplannen hoeven dan zelfs niet te voldoen aan het bestemmingsplan.

 • Wat moet ik doen?

  Toets of u voor uw bouwplannen een vergunning nodig heeft. Voor eenvoudige en kleine bouwwerken (zoals een dakkapel) kunt u hiervoor de vergunningcheck uitvoeren op het Omgevingsloket.

  Blijkt dat u géén vergunning nodig heeft voor uw bouwactiviteiten?

  Dan hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen. U moet wél voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan de eisen die de overheid aan gebouwen stelt op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie.

  Blijkt dat u wél een vergunning nodig heeft?

  Kijkt u dan voor meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning op onze website of kijk op het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl)

  Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft?

  Dan kunt u twee dingen doen. Een schetsplan indienen of een afspraak maken voor een vooroverleg met een bouwplantoetser.

  Vooroverleg indienen

  Wenst u een eenvoudige beoordeling over (vergunningsvrije) bouwmogelijkheden en / of een eenvoudige beoordeling over mogelijkheden voor afwijken van het bestemmingsplan om te weten of uw plannen haalbaar zijn?

  Dan kunt u hiervoor een vooroverleg indienen. Dit haalbaarheidsonderzoek maakt duidelijk of u een vergunning nodig heeft en zo ja, hoeveel kans u heeft om voor uw plannen een vergunning te krijgen. Is die kans klein, dan krijgt u informatie over de reden, zodat u eventueel uw plannen kunt aanpassen.

  U kunt per brief of per mail een vooroverleg indienen. Aan het vooroverleg zijn legeskosten verbonden op basis van de vastgestelde legesverordening. Deze kosten ontvangt u weer terug wanner u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient voor uw plan.

  Schetsplan indienen

  Een schetsplan bestaat uit een bouwtekening waaruit blijkt wat u wilt gaan realiseren. De gemeente zal het schetsplan toetsen aan het bestemmingsplan en legt het voor aan de welstandscommissie of aan de monumentencommissie. Zo wordt duidelijk of een vergunning nodig is en wat uw kansen op een vergunning zijn. Een schetsplan kunt u schriftelijk, per post of via een digitaal formulier indienen. U ontvangt schriftelijk antwoord van de gemeente. Doorgaans krijgt u dit binnen een periode van vier weken. Aan het schetsplan zijn legeskosten verbonden. Deze kosten ontvangt u weer terug wanneer u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient voor uw plan.

 • Hoe werkt het?

  Vergunningsvrije plannen worden niet bekeken door de welstandscommissie.  De gemeente kan ingrijpen als een onaanvaardbare situatie ontstaat. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een bouwwerk een extreem uiterlijk heeft en niet past in de omgeving. In Hilvarenbeek heeft deze situatie zich nog niet voorgedaan.

 • Handige links

  Direct aanvragen

  Omgevingsloket 
  Schetsplan indienen

  Afspraak maken?

  Let op: Onze dienstverlening is aangepast. In verband met het Coronavirus kunt u momenteel alleen telefonisch een afspraak maken.

  Online afspraak maken