Vergunning tijdelijke verhuur (onder voorwaarden Leegstandwet)

Home > Voor Bewoners > Vergunning tijdelijke verhuur (onder voorwaarden Leegstandwet)

Vergunning tijdelijke verhuur (onder voorwaarden Leegstandwet)

 • Wat is het?

  In Nederland is de bescherming van de huurder goed geregeld. Een verhuurder kan een huurovereenkomst zelden eenzijdig opzeggen. In sommige gevallen is dit niet wenselijk. Bijvoorbeeld wanneer de eigenaar zijn woning tijdelijk wil verhuren tot hij een koper vindt. Of wanneer een huurwoning in de nabije toekomst gesloopt zal worden. In deze gevallen kan de eigenaar van een woning een vergunning krijgen voor tijdelijke verhuur onder de voorwaarden van de Leegstandwet.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt alleen een vergunning aanvragen voor het tijdelijk verhuren van een woning onder de voorwaarden van de Leegstandwet als deze op het moment van de aanvraag te koop staat of bestemd is voor sloop of renovatie. Dit geldt ook als het woonruimte betreft in een gebouw dat bestemd is voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, het bieden van logies, voor administratie of onderwijs of voor een combinatie van die doelen. Daarnaast moet een van deze voorwaarden van toepassing zijn:

  • de woning is nooit bewoond geweest (nieuwbouwwoning);
  • de eigenaar heeft de woning in de twaalf maanden voordat deze leeg is komen te staan onafgebroken geheel of grotendeels bewoond;
  • de woning is minder dan een jaar voorafgaand aan de datum waarop de Leegstandwetvergunning is aangevraagd opgeleverd en is sindsdien door de eigenaar bewoond geweest;
  • de woning is in de tien jaar voorafgaand aan de datum dat de Leegstandwetvergunning is aangevraagd niet langer dan drie jaar verhuurd geweest. De drie jaren mogen een aangesloten periode zijn of meerdere kortere perioden die bij elkaar opgeteld drie jaren omvatten;.
 • Wat heb ik nodig?

  Indien u uw woning wenst te verhuren onder de voorwaarden van de Leegstandwet, dan kunt u digitaal een vergunning aanvragen. Behalve een volledig ingevuld aanvraagformulier Leegstandwetvergunning hebben wij het volgende van u nodig:

  • bewijs van eigendom van de woning
  • bewijs dat de woning te koop staat en sinds welke datum.
 • Hoe werkt het?

  Voor het verhuren van een woning onder de voorwaarden van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning kunt u met dit formulier aanvragen. De vergunning moet zijn verleend vóórdat u uw woning gaat verhuren. Als u de Leegstandwetvergunning pas aanvraagt nadat de huurovereenkomst tot stand is gekomen, gelden de voorwaarden uit de Leegstandwetvergunning niet.

  De gemeente beoordeelt uw aanvraag en mag volgens artikel 15 van de Leegstandwet alleen een Leegstandwetvergunning verlenen indien:

  • de woning leeg staat (dit betekent dat er niemand in de woning mag zijn ingeschreven en dat de woning ook niet feitelijk bewoond wordt);
  • de eigenaar heeft aangetoond dat de woning te koop staat;
  • een particuliere eigenaar aantoont dat hij niet meer dan twee te koop staande woningen tegelijk tijdelijk verhuurt;
  • de eigenaar niet korter dan vijf jaar geleden een Leegstandswetvergunning voor dezelfde woning heeft aangevraagd;
  • er van de eigenaar niet kan worden gevraagd dat hij zijn woning op een andere wijze te huur aanbiedt (hij kan echt niet via de reguliere huurmarkt verhuren);
  • de eigenaar aantoont dat de woning ook echt bewoond gaat worden na verlening van de leegstandwetvergunning.

  Een Leegstandwetvergunning is vijf jaar geldig

  Een Leegstandwetvergunning voor een te koop staande woning wordt sinds 1 juli 2013 verleend voor een periode van vijf jaar en kan niet worden verlengd. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen. Stel dat u op 1 januari 2011 een leegstandwetvergunning heeft gekregen voor twee jaar en deze is op tijd verlengd tot 1 januari 2014, dan is deze verlenging nu automatisch geldig tot 1 januari 2016. 

 • Wat kost het?

  Legestarief 2020 :  € 158,65

 • Formulieren

 • Achtergrondinformatie

  Tijdelijk verhuren heeft mogelijk gevolgen voor de belasting

  Het verhuren van een woning via de Leegstandwet kan fiscale consequenties hebben, bijvoorbeeld voor de hoogte van de hypotheekrenteaftrek. De website van de Belastingdienst informeert u hierover.

  Hypotheekverstrekker moet akkoord gaan met tijdelijke verhuur

  Wij adviseren u om alvorens u uw voor de verkoop bestemde woning tijdelijk te huur aan gaat bieden contact op te nemen met uw hypotheekverstrekker. Deze moet namelijk ook akkoord gaan met de tijdelijke verhuur.

  Zorg dat het tijdelijk huurcontract aan alle eisen voldoet

  De website van de Vereniging Eigen Huis informeert u over de eisen die de wet stelt aan een huurcontract voor de tijdelijke verhuur van een woning onder de Leegstandswetvergunning.

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

 • Handige links