Uitkering voor gewezen zelfstandige 55-plussers (IOAZ)

Home > Voor Bewoners > Uitkering voor gewezen zelfstandige 55-plussers (IOAZ)

Uitkering voor gewezen zelfstandige 55-plussers (IOAZ)

 • Wat is het?

  Bent u 55 jaar of ouder en gaat u stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u misschien gebruik maken van de wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte geezen zelfstandigen (IOAZ). de IOAZ is een aanvulling op het (gezins) inkomen tot het bijstandsniveau. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Voorwaarden

  Voordat u een aanvraag IOAZ-uitkering indient, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent tussen de 55 en 65 jaar;
  • U heeft voorafgaand aan de aanvraag ten minste drie jaar als zelfstandige in Nederland gewerkt en bent daaraan voorafgaand zeven jaar in loondienst of zelfstandige geweest;
  • U heeft 1225 uur of meer per jaar in het eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo’n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf, heeft u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf gewerkt;
  • Uw inkomen uit arbeid of overig inkomen bedroeg de laatste drie boekjaren gemiddeld minder dan € 21.861,- per jaar en uw inkomen uit arbeid of overig inkomen zou bij voortzetting van het bedrijf of beroep naar verwachting duurzaam minder dan € 23.115,- per jaar bedragen.
 • Wat moet ik doen?

  Dien met uw DigiD een aanvraag in via het digitale aanvraagformulier.

  Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan via de website van DigiD en neem contact met ons op.

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

 • Handige links