Toezicht

Home > Voor Bewoners > Toezicht

Toezicht

 • Wat is het?

  Toezicht op de kwaliteit van zorg van Wmo-aanbieders

  Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen, zoals individuele begeleiding, dagbesteding, vervoer van en naar dagbesteding, hulp bij het huishouden, logeervoorziening/kortdurend verblijf, beschermd wonen en GGZ-inloop. Zorgprofessionals hebben de plicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden. Hoe u dat zelf kunt doen, leest u hieronder.

  Hoe kan ik een melding maken?

  Wij onderscheiden twee soorten toezicht :

  • Toezicht bij calamiteiten en geweldsincidenten. Dit toezicht wordt uitgevoerd door GGD Hart van Brabant. Op de website van de GGD vindt u een digitaal meldingsformulier voor geweldsincidenten en voor calamiteiten.
  • Algemeen Wmo-toezicht, waarvoor een toezichthoudende ambtenaar is aangewezen. U kunt uw melding kenbaar maken via (013) 505 83 00 bij team Wmo en Jeugd van de gemeente.

  Toezicht op basis van signalen

  De toezichthouder van de gemeente Hilvarenbeek voert toezicht uit bij signalen over het achterblijven van de kwaliteit van de aangeboden voorzieningen. Bijvoorbeeld op grond van klachten, mate van cliƫnt tevredenheid, signalen van consulenten. Indien nodig geeft de gemeente de melding dan door aan de GGD of onderneemt zelf actie richting de zorgaanbieder.