Subsidie kunst- en cultuureducatie

Home > Voor Bewoners > Subsidie kunst- en cultuureducatie

Subsidie kunst- en cultuureducatie

 • Wat is het?

  De gemeente Hilvarenbeek subsidieert  leerlingen die lessen in kunst- of cultuureducatie volgen, door middel van een ‘rugzakje’. Het gaat hierbij om vergoedingen voor lessen in muziek, zang, dans, theater, tekenen, kunst en Algemene Muzikale Vorming. Om in aanmerking te komen voor een rugzakje moet u aan een aantal criteria voldoen. 

  Wat is een rugzakje?

  Kinderen vanaf 4 jaar die in de gemeente Hilvarenbeek wonen en bij aanvang van het schooljaar nog geen 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een rugzakje voor kunst- en cultuureducatie. De lessen moeten plaatsvinden in Elckerlyc (Hilvarenbeek) of in Hercules (Diessen). De lessen moeten ook worden gevolgd bij een erkend docent.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een rugzakjes aan via ons digitaal aanvraagformulier. De aanvraagperiode is tussen 1 februari en 31 maart van het lopende cursusjaar. Voor het schooljaar 2018-2019 is de aanvraagperiode voorbij. Vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2020 kunt u de aanvraag voor het schooljaar 2019-2020 indienen. U vult het formulier volledig in en voegt hierbij de volgende stukken toe:

  • de lesovereenkomst;
  • een bewijs van de volledige betaling van het cursusgeld (in de vorm van een kopie van een bankafschrift);
  • indien van toepassing: een bewijs van restitutie van cursusgelden (als de cursus vroegtijdig wordt beëindigd).

  U ontvangt voor 1 augustus een besluit over uw aanvraag. Als het rugzakje wordt toegekend, wordt deze daarna zo spoedig mogelijk uitbetaald.

  Uitbetaling rugzakjes schooljaar 2020-2021

  Vanaf september 2020 hoeft u niet meer te wachten op de periode februari-maart om een rugzakje aan te vragen. U kunt het rugzakje direct aanvragen nadat de leskosten voldaan zijn. Dit kan van september 2020 tot en met mei 2021. U ontvangt binnen twee maanden na de beschikking de uitbetaling van de subsidie. U hoeft dus niet meer te wachten tot het einde van het schooljaar als u de leskosten aan het begin van het jaar al heeft voldaan.

 • Hoe werkt het?

  U bepaalt zelf bij wie uw kind lessen in muziek, zang, dans, drama, kunst of Algemene Muzikale vorming volgt. U schrijft uw kind in bij deze erkende docent en maakt samen afspraken. Deze afspraken legt u samen vast in een lesovereenkomst. In deze lesovereenkomst staat:

  • een omschrijving van de activiteiten die u afneemt;
  • de kosten voor de lessen;
  • de kosten voor de huur van de ruimte in Elckerlyc of Hercules (Diessen) waar de lessen plaatsvinden.

  Hoeveel krijg ik vergoed?

  Voor muziekonderwijs wordt 50% van de leskosten vergoed, met een maximum van 370 euro per schooljaar. Voor dans-, kunst- en theateronderwijs wordt ook 50% van de leskosten vergoed, met een maximum van 150 euro per schooljaar. Let op: u kunt per cursusjaar maximaal twee rugzakjes per kind aanvragen: één rugzakje voor muziek of zang en één rugzakje voor dans, kunst, of theater of AMV. Ook krijgt u 50% van de huurkosten vergoed met een maximum van € 100,-. Deze bedragen maken wij rechtstreeks aan u over. U betaalt de docent dus eerst zelf. De gemeente hanteert een maximum bedrag voor het vergoeden van lesgeld. Als er zoveel aanvragen zijn dat dit bedrag niet voldoende is om voor alle aanvragen 50% van het lesgeld te vergoeden, wordt het subsidiebedrag per aanvraag ‘naar rato’ verlaagd. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

  Begint uw kind na 31 maart met lessen? U kunt de les- en huurkosten voor deze periode indienen bij uw aanvraag voor het rugzakje in het volgende cursusjaar. Voor de periode 31 maart tot en met 31 juli ontvangt u een vergoeding naar rato bovenop de eerder genoemde bedragen. Alle voorwaarden voor het rugzakje zijn van toepassing. Denkt u er dus aan om de lesovereenkomst en het bewijs van betaling mee te sturen!

  Wat als ik het lesgeld niet kan voorschieten?

  Als uw inkomen niet toereikend is om het lesgeld voor te schieten, bijvoorbeeld omdat u leeft van een bijstandsuitkering, kan komt u mogelijk in aanmerking voor een voorschot. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (013) 505 83 00.

  Erkende docenten

  Wanneer is een docent erkend? Lees meer over erkende docenten.

 • Formulieren

 • Handige links

 • Documenten