Subsidie kunst- en cultuureducatie

Home > Voor Bewoners > Subsidie kunst- en cultuureducatie

Subsidie kunst- en cultuureducatie

 • Wat is het?

  Voor kinderen die lessen in kunst- of cultuureducatie volgen, kunt u een subsidie aanvragen. Wij noemen dit een rugzakje. Het gaat hierbij om subsidie voor lessen in:

  • muziek;
  • zang;
  • dans;
  • theater;
  • tekenen;
  • kunst;
  • Algemene Muzikale Vorming. 

  Aanvraagtermijn

  De aanvraagtermijn loopt van 1 september 2020 tot 1 juni 2021.
  U ontvangt na het besluit op uw aanvraag binnen twee maanden de uitbetaling van de subsidie.
  Indien uw inkomen niet toereikend is om de leskosten voor te schieten, kunt u met ons telefonisch contact opnemen.

  Wie komt in aanmerking?

  Om in aanmerking te komen voor een rugzakje, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • Het kind is bij aanvang van het schooljaar tussen de 4 en 18 jaar oud;
  • Het kind woont in de gemeente;
  • De lessen moeten plaatsvinden in het Elckerlyc (Hilvarenbeek) of in Hercules (Diessen);
  • De lessen moeten worden gegeven door een erkend docent.

  Wie is een erkend docent?

  Een docent is erkend als deze in het bezit is van:

  • een diploma van het conservatorium, de dans- of kunstacademie of theateropleiding op minstens HBO-niveau;
  • een VOG welke niet ouder is dan 3 maanden
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister of een BTW-nummer van de Kamer van Koophandel.

  Een VOG vragen docenten aan via justis.nl

  In het overzicht kunt u zien welke docenten wij als erkend hebben aangemerkt.

  Hoe meldt een docent zich als erkend aan?

  Stuur een e-mail naar gemeente@hilvarenbeek.nl en voeg de bovengenoemde 3 bewijsstukken toe.
  Aan de hand van de ingeleverde bewijstukken wordt beoordeeld of de docent wordt toegevoegd aan het overzicht van erkende docenten.

  Hoeveel wordt er gesubsidieerd?

  Met het rugzakje subsidiëren wij een deel van de les- en huurkosten, namelijk:

  • 50% van de leskosten van muziek en zang, met een maximum van € 370,- per schooljaar.
  • 50% van de leskosten van dans-, kunst-, theater en AMV, met een maximum van € 150,- per schooljaar.
  • 50% van de huurkosten, met een maximum van € 100,- per schooljaar.

  Voor de subsidie van de leskosten hanteren wij een maximum bedrag. Als er zoveel aanvragen zijn dat dit bedrag niet voldoende is om voor alle aanvragen 50% van het lesgeld te subsidiëren, wordt het subsidiebedrag per aanvraag ‘naar rato’ verlaagd. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 • Wat moet ik doen?

  U dient uw aanvraag voor het schooljaar 2020-2021 digitaal in via het digitaal aanvraagformulier rugzakje.
  Let op: u kunt per schooljaar maximaal twee rugzakjes per kind aanvragen (één rugzakje voor muziek of zang en één rugzakje voor dans, kunst, theater of AMV).

  Stukken bij aanvraagformulier voegen

  De volgende stukken voegt u bij het aanvraagformulier:

  • de lesovereenkomst;
  • een bewijs van de volledige betaling van het cursusgeld (in de vorm van een kopie van een bankafschrift);
  • indien van toepassing: een bewijs van restitutie van cursusgelden (als de cursus vroegtijdig wordt beëindigd).

  In de lesovereenkomst staan de volgende afspraken die u heeft gemaakt met de erkende docent:

  • een omschrijving van de activiteiten die u afneemt;
  • de kosten voor de lessen;
  • de kosten voor de huur van de ruimte in Elckerlyc of Hercules (Diessen) waar de lessen plaatsvinden.
 • Handige links

  Direct regelen

  Voor inwoners

  Let op: Het aanvragen van een rugzakje is weer mogelijk vanaf 1 september 2021

  Leerlingenvervoer aanvragenAanvraagformulier rugzakje

  Voor docenten

   Aanmelden als erkend docent

  Bekijk ook

  Overzicht erkende docenten

 • Documenten