Starterslening aanvragen

Home > Voor Bewoners > Starterslening aanvragen

Starterslening aanvragen

 • Wat is het?

  Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen om deze stap te zetten? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Starterslening.

  De gemeente Hilvarenbeek biedt - onder voorwaarden - de Starterslening aan om het starters makkelijker te maken op de woningmarkt. Met deze lening kunt u misschien toch de woning kopen die u op het oog heeft.

  De uitvoering van de Starterslening is in handen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn is de verstrekker van de lening en doet de financiële toetsing en afhandeling.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe vraag ik de lening aan?

  • Ga eerst na of u in aanmerking komt; lees de voorwaarden, u kunt deze vinden onder handige links. Twijfelt u na het lezen van deze tekst? Informeer bij de gemeente of u in aanmerking komt. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer Dennis Elberts. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (013) 505 83 00 of per e-mail d.elberts@hilvarenbeek.nl
  • Komt u in aanmerking, dan dient u de checklist bij ons in die u vindt onder Handige links. Vervolgens zal u een toewijsbrief van ons ontvangen.
 • Hoe werkt het?

  • Wanneer u voldoet aan de voorwaarden sturen wij U na ontvangst van de checklist een toewijzingsbrief.
  • Onder handige links vindt u een verwijzing naar de website van SVN waar u het aanvraagformulier kunt indienen samen met alle benodigde bijlagen, inclusief de toewijzingsbrief die u van ons heeft ontvangen. 
  • SVn voert een inkomenstoets uit en stelt op basis van onze voorwaarden de hoogte van de lening vast. Voor dat bedrag wordt door Svn een offerte opgesteld. . Ook ontvangt u een Toelichting op de Starterslening en de Algemene Bepalingen voor Geldleningen van SVn. Hierin staan de leningvoorwaarden.
  • Voor de rest van het bedrag vraagt u een hypotheek aan bij de bank. Dit bedrag bestaat maximaal uit de verwervingskosten van de woning minus het bedrag van de Starterslening. Uw bank heeft daarvoor de toewijzingsbrief nodig.
  • De bank brengt vervolgens een offerte aan u uit. Stuur een ondertekend exemplaar van deze offerte naar SVn.
  • Wanneer u de offerte hebt geaccepteerd en u aan de voorwaarden heeft voldaan, stuurt SVn de stukken naar de notaris. Daarover ontvangt u bericht, waarna u een afspraak kunt maken met de notaris voor het passeren van de akte van uw Starterslening én de akte van uw eerste hypotheek. De leningen moeten tegelijkertijd passeren.
 • Achtergrondinformatie

  De Starterslening is een steuntje in de rug voor starters op de koopwoningmarkt.

  Gemeenten en woningcorporaties maken daarmee een eerste koopwoning mogelijk. Hoe zit deze aanvullende lening in elkaar?  

  De Starterslening is een aanvullende lening
  De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen.

  Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de Starterslening uit, zij verzorgen de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.

  De Starterslening bestaat uit twee delen
  Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. Voor beide leningdelen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de Starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaal je (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

  De Starterslening wordt geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
  Het WEW borgt de box 1 lening. De Combinatielening valt  niet onder de borg van het WEW. In het geval van een verliesdeclaratie bij het WEW neemt SVn de resterende Combinatielening voor haar rekening.

  De Starterslening kun je boetevrij aflossen
  Je kunt altijd extra aflossen. Dat kost niks, je hoeft geen boete te betalen. Je maakt gewoon het bedrag dat je wilt aflossen over naar SVn en zij doen de rest. 

 • Handige links

 • Documenten