Slopen

Home > Voor Bewoners > Slopen

Slopen

 • Wat is het?

  Wilt u iets slopen? Meestal hoeft u enkel een sloopmelding te doen. In bepaalde gevallen moet u niet alleen een sloopmelding doen, maar ook een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Sloopmelding of vergunning?

  U kunt een vergunningcheck doen op de website van het Omgevingsloket.

  Sloopmelding

  U doet een sloopmelding minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden. Dit doet u ook via de het Omgevingsloket online. Voor het doen van een sloopmelding heeft u DigiD nodig.

  De volgende sloopwerkzaamheden moet u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren melden:

  • u verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2
  • uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit een aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouwd leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Omgevingsvergunning

  U vraagt dit aan bij het Omgevingsloket online. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

  Start en einde werkzaamheden melden bij de gemeente

  Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meldt dit dan uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor uw aanvraag is het volgende nodig:

  Gegevens

  • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en aard van het te slopen bouwwerk
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de vrij te komen afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
  • gegevens waaruit blijkt dat er geen beschadigingen of verontrustingen van beschermde plant- en/of diersoorten zal plaatsvinden

  Rapporten

  Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Het kan gaan om de volgende rapporten:

  • een asbestinventarisatierapport opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf: als u verwacht dat er asbest vrijkomt bij de werkzaamheden. Als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994 moet u altijd een asbestinventarisatierapport meesturen. 
  • sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
  • rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
  • rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken
 • Hoe werkt het?

  Sloopmelding

  Is uw melding in orde? Dan mag u 4 weken na de ontvangstdatum van uw sloopmelding beginnen met de sloopwerkzaamheden.

  Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Als u bericht volledig is, dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de werkzaamheden.

  Omgevingsvergunning

  Gaat u voor meer informatie naar de pagina Omgevingsvergunning.

 • Handige links

  Direct melden of aanvragen

  Omgevingsloket

  Bekijk ook

  Zelf Asbest verwijderen