Ruimtelijke kwaliteit (welstand)

Home > Voor Bewoners > Ruimtelijke kwaliteit (welstand)

Ruimtelijke kwaliteit (welstand)

 • Wat is het?

  De gemeente Hilvarenbeek heeft een welstandscommissie die haar adviseert over ingediende omgevingsvergunningen voor bouwen of slopen.

  Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandscriteria. De welstandscriteria vindt u in de welstandsnota van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Dan is het verstandig eerst een ontwerp te (laten) maken van wat u wilt bouwen en dit aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een oordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

  Aanvraag indienen

  U kunt uw aanvraag direct indienen via een digitaal aanvraagformulier.

  Stukken meesturen

  Stuur uw aanvraag in samen met de volgende stukken:

  • een tekening van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaande en nieuwe situatie)
  • een situatietekening met omliggende bebouwing
  • foto's van de bouwlocatie en directe omgeving
 • Hoe werkt het?

  Vergaderingen

  De welstandscommissie vergadert steeds op woensdag en gemiddeld één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar. Ze beginnen altijd om 14.00 uur en worden gehouden in het gemeentehuis. U kunt bij de behandeling van uw aanvraag aanwezig zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de behandelaar van uw bouwplan. Deze is op werkdagen van 9.00 tot 12.30 te bereiken via (013) 505 8300.

  De agenda wordt daags voor de vergadering opgesteld. Wilt u meer informatie over de plannen die op de agenda staan? U kunt terecht bij Marion Hoogveld van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, zij is bereikbaar via (013) 505 83 00.

  Lever de stukken op tijd aan

  Wilt u uw ontwerp laten beoordelen door de welstandscommissie? Dan moet u uw stukken uiterlijk twee weken voor de vergadering aanleveren. Doet u dit niet dan is het mogelijk dat deze niet op tijd verwerkt worden. De bouwplannen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Bij te late aanlevering kunnen de plannen doorgeschoven worden naar een latere vergadering.

  Uitslag beoordeling

  De behandelaar van uw plan informeert u over de uitslag.

 • Formulieren

 • Handige links

 • Documenten