Rioolheffing

Home > Voor Bewoners > Rioolheffing

Rioolheffing

 • Wat is het?

  De gemeente legt de rioolheffing op om onder andere de riolering te onderhouden en te vernieuwen. Bent u eigenaar of gebruiker van een woning, bedrijfsruimte of perceel grond? Dan bent u rioolheffing verschuldigd. Eigenaren betalen een vast bedrag. Gebruikers betalen een bedrag dat is afgestemd op hun waterverbruik. 

  Wijzigingen in 2018

  Eigenaren betalen voortaan ook rioolheffing

  Tot 2018 betaalden alleen gebruikers van het riool de rioolheffing. We vinden dat niet rechtvaardig. Ook eigenaren hebben belang bij een goede riolering, regenwaterafvoer en grondwaterstand. Daarom laten we eigenaren vanaf 2018 meebetalen. Omdat eigenaren voortaan meebetalen, zijn de tarieven voor de gebruikers flink gedaald.  

  Eén aanslagbiljet voor de meest voorkomende gemeentelijke belastingen

  Vanaf 2018 leggen we alle gemeentelijke belastingen voortaan via één aanslagbiljet op. U betaalt de rioolheffing en de afvalstoffenheffing dan niet meer in termijnen - via een voorschot - aan Brabant Water maar rechtstreeks aan de gemeente. Dat betekent dat het totaalbedrag van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen hoger wordt. Daar staat tegenover dat het bedrag op de voorschotnota van Brabant Water lager wordt. 

 • Wat kost het?

  Hoeveel rioolheffing betaal ik in 2019?

  Tarieven voor eigenaren

  Eigenaren betalen een vast bedrag

  woningen € 104,60
  niet-woningen € 177,85
  garageboxen €   52,30

  Tarieven voor gebruikers

  Gebruikers betalen een bedrag dat is gebaseerd op het waterverbruik (hoeveel afgevoerd afvalwater). Afhankelijk van uw waterverbruik, bent u ingedeeld in een van de volgende categorieën. Hoe meer afvalwater u loost, hoe hoger de aanslag. Om te kunnen bepalen hoeveel afvalwater u afvoert, maken we gebruik van gegevens van Brabant Water over uw waterverbruik. Dit is terug te vinden op uw laatste jaarnota

  verbruik tot en met 130 m3        €     30,00
  131 m3 tot en met 250 m3        €    125,52
  251 m3 tot en met 500 m3        €    282,48
  501 m3 tot en met 1500 m3 €    648,48
  1501 m3 tot en met 5000 m3   € 1.297,08
  Bij 5001 m3 en meer                   € 2.594,16

  Moeite met betalen?

  Kunt u de belasting niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de rioolheffing voor gebruikers.  

  Kwijtschelding aanvragen

 • Handige links

  Direct regelen

  Automatische incasso aanvragen

  Kwijtschelding aanvragen

  Bekijk ook

  Hoeveel rioolheffing betaal ik?

  Regeling voor agrarische bedrijven

 • Documenten