Rioolaansluiting aanvragen

Home > Voor Bewoners > Rioolaansluiting aanvragen

Rioolaansluiting aanvragen

 • Wat is het?

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het openbare rioolstelsel.  Is uw woning nog niet aangesloten op de riolering? U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor een rioolaansluiting. De gemeente legt de aansluiting aan tot aan uw erfgrens.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag doen

  U kunt een aanvraag indienen via het digitale formulier.

  Tijdig indienen

  Dien de aanvraag op tijd en volledig in. Dat wil zeggen tenminste zes weken voor de gewenste aansluitdatum en met de benodigde gegevens en tekeningen. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de aansluiting niet binnen de termijn van zes weken gerealiseerd is. Bijvoorbeeld wanneer het nodig is om belangrijke wegen af te sluiten of bronnering te plaatsen. Ook aansluitingen voor drukriolering kunnen niet binnen zes weken gerealiseerd worden.

 • Wat kost het?

  Nadat u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van de gemeente een berekening van de kosten. Zodra u de kostenberekening voor akkoord heeft ondertekend en heeft teruggestuurd, worden de aansluitwerkzaamheden ingepland.

  Nadat de aansluiting is gerealiseerd, ontvangt u automatisch een nota.

 • Formulieren

 • Handige links

 • Tips

  Heeft u een melding, vraag of klacht over water. U kunt daarvoor terecht bij het meldpunt water.