Parkeerontheffing voor bewoners

Home > Voor Bewoners > Parkeerontheffing voor bewoners

Parkeerontheffing voor bewoners

 • Wat is het?

  Parkeerontheffing voor bewoners

  Woont u binnen een parkeerschijfzone en heeft u geen eigen parkeergelegenheid, zoals een oprit of garage? Dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan twee uur in de blauwe zone mag parkeren. Er wordt maximaal één ontheffing per adres verleend, die alleen te gebruiken is voor personenauto's.

  Bekijk de kaart met de blauwe zone in Hilvarenbeek.

 • Wat moet ik doen?

  Ontheffing aanvragen

  U kunt een ontheffing voor de parkeerschijfzone aanvragen door ons digitale formulier te gebruiken. U komt alleen in aanmerking indien u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden staan hieronder vermeld bij ‘Wat heb ik nodig’. Lees deze eerst door voordat u een aanvraag doet.

  Stukken meesturen bij aanvraag ontheffing

  Bij de aanvraag van een ontheffing is het belangrijk dat het kenteken op uw naam staat. Wij controleren bij de RDW of dat klopt. Als het kenteken op uw naam staat hoeft u geen stukken mee te sturen. Als het kenteken niet op uw naam staat, omdat het een leaseauto betreft. Dan moet u een kopie van het kentekenbewijs en een kopie van de berijdersverklaring of gebruikersovereenkomst meesturen waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdgebruiker is van het voertuig.

  Wijziging kenteken

  Heeft u al een parkeerontheffing en gebruikt u een andere auto? Geef dan het nieuwe kenteken door aan de gemeente. Dit kunt u doen door een email te sturen naar gemeente@hilvarenbeek.nl. Zodra u een wijziging doorgeeft, wordt er een nieuwe ontheffing gemaakt met het nieuwe kenteken. We streven er naar om de wijziging binnen 10 werkdagen te verwerken. Zodra de nieuwe ontheffing klaar is, wordt u daarover geïnformeerd en kunt u tegen inlevering van uw oude ontheffing de nieuwe ontheffing afhalen bij de centrale balie. De geldigheidsduur is gelijk aan die van de oude ontheffing, namelijk tot en met 31 december van het zelfde jaar. Deze wijziging kost niets.

  Stukken meesturen bij wijziging kenteken

  Bij het doorgeven van een wijziging van het kenteken is het belangrijk dat het nieuwe kenteken op uw naam staat. Wij controleren bij de RDW of dat klopt. Als het kenteken niet op uw naam staat, omdat het een leaseauto betreft. Dan moet u een kopie van het kentekenbewijs en een kopie van de berijdersverklaring of gebruikersovereenkomst meesturen waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdgebruiker is van het voertuig.

 • Wat heb ik nodig?

  U komt in aanmerking voor een parkeerontheffing wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u woont op een adres in de parkeerschijfzone waarop nog geen ontheffing voor de parkeerschijfzone verleend is.
  • u heeft geen eigen parkeergelegenheid bij uw woning.
  • u heeft geen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
  • het kenteken van het voertuig waarvoor u een ontheffing aanvraagt, staat op uw naam. Vraagt u een ontheffing aan voor een bedrijfsauto, dan heeft u een verklaring van de eigenaar nodig waarin staat dat u het voertuig gebruikt (bijvoorbeeld een kopie van het leasecontract of gebruikersovereenkomst).

  Bedrijven komen niet in aanmerking voor een ontheffing.

 • Wat kost het?

  Het aanvragen van een ontheffing parkeerschijfzone kost  €47,60 (legestarief 2019) per kalenderjaar. De ontheffing is geldig in het betreffende kalenderjaar en wordt aan het einde van elk kalenderjaar automatisch verlengd.

  Verandert uw situatie?

  Indien uw situatie verandert, waardoor u geen recht meer hebt op een ontheffing dan moet u dit bij de gemeente melden en uw ontheffing terugsturen. Ook als u geen gebruik meer wilt maken van de ontheffing moet u dit bij de gemeente kenbaar maken. U heeft in geen enkel geval recht op teruggave van de betaalde leges.

 • Formulieren

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Hilvarenbeek? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. 

 • Handige links

 • Documenten