Onroerende-zaakbelastingen

Home > Voor Bewoners > Onroerende-zaakbelastingen

Onroerende-zaakbelastingen

 • Wat is het?

  Bent u eigenaar van een woning ? Of bent u eigenaar of huurder van een niet-woning zoals een kantoor, winkel of grond? Dan ontvangt u ieder jaar rond eind februari een aanslag(en) voor onroerende-zaakbelastingen (OZB). Met de opbrengst van de OZB betaalt de gemeente een deel van de algemene uitgaven, zoals groen- en wegenonderhoud en welzijnswerk.

  Er zijn twee soorten OZB, namelijk:

  • eigenarenbelasting (voor eigenaren van woningen en niet-woningen)
  • gebruikersbelasting (voor gebruikers van niet-woningen)
 • Hoe werkt het?

  Gemeente stelt WOZ-waarde vast

  De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van uw woning of niet-woning. Dit wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) genoemd. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast. Meer daarover leest u in het taxatieverslag’.

  Taxatieverslag inzien

  Niet eens met de WOZ-waarde of OZB-aanslag?

  Bent u het niet eens met de waardebepaling van de onroerende zaak (de WOZ-waarde)? Of vindt u dat u ten onrechte een OZB-aanslag heeft gekregen? U kunt binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. Dat kan schriftelijk of via het WOZ- en belastingloketU moet hiervoor inloggen met DigiD. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van het OZB-tarief. 

  Ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend, u moet uw aanslag onroerende-zaakbelastingen gewoon betalen. Wilt u uitstel van betaling vragen, geef dit dan aan in uw bezwaarschrift.

  Digitaal bezwaarschrift indienen

  Verkoop/verhuizing

  Bent u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak? Dan bent u voor het hele jaar belastingplichtig voor de OZB. Ook wanneer u na 1 januari uw pand verkoopt of gaat verhuizen. Bij verkoop wordt de eigenarenbelasting OZB meestal verrekend met de nieuwe eigenaar. Dat gebeurt via de koopakte bij de notaris.

 • Wat kost het?

  Tarieven OZB 2021

  De OZB is een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Voor 2021 gelden de volgende percentages:

  eigenaar woningen 0,1118%
  eigenaar niet-woningen 0,1775%
  gebruiker niet-woningen 0,1483%

  Betalen via automatische incasso in tien termijnen

  U kunt de aanslag(en) OZB betalen via automatische incasso. We schrijven het bedrag dan in tien gelijke termijnen af van uw rekening. De laatste termijn schrijven we eind december 2021 af.

  Automatische incasso aanvragen

  Betaling zelf regelen

  Regelt u de betaling zelf? Zorg dan dat u de aanslag volledig betaalt voor eind mei 2021. 

  • Als u het zelf overmaakt, dan mag u de aanslag betalen in twee termijnen. De vervaldata staan op uw aanslagbiljet.
  • U kunt de aanslag ook in één keer betalen door gebruik te maken van iDeal. U vindt de link bij uw digitale aanslagbiljet. 
 • Handige links

  Direct regelen

  Taxatieverslag inzien

  Automatische incasso aanvragen

  Ook bekijken