Klacht indienen

Home > Voor Bewoners > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat is het?

  Klachten over zorg

  Neem contact op met uw vaste contactpersoon. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de zorgaanbieder die u zorg levert. De zorgaanbieders waar de gemeente mee samenwerkt, hebben ieder hun eigen klachtenprocedure.

  Klachten over jeugdhulp

  Neem contact op met uw vaste contactpersoon. U kunt ook contact opnemen met uw zorgaanbieder, de onafhankelijke vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) of van de Zorgbelangorganisaties

  Klachten over medewerker of bestuurder

  Dien uw klacht in via het digitaal klachtenformulier.
  Wanneer u een klacht heeft ingediend, beoordeelt de gemeente uw klacht eerst intern. Het is mogelijk dat de gemeente u vraagt om uw klacht mondeling toe te lichten. Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over uw klacht, ontvangt u hierover een brief.
  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw klacht? Leg uw klacht dan voor aan de Nationale ombudsman.

 • Handige links

  Direct regelen

  Digitaal Klachtenformulier

  team Wmo en Jeugd

   wmoenjeugd@hilvarenbeek.nl
   (013) 505 83 00

  Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

   info@akj.nl
   (088) 555 10 00

  Zorgbelangorganisaties

   info@zorgbelang-brabant.nl
   (013) 594 21 70