Individuele inkomenstoeslag

Home > Voor Bewoners > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  Heeft u al drie jaar of langer een laag inkomen? Is uw inkomen niet hoger dan de bijstandsnorm? Dan heeft u misschien recht op een Individuele Inkomenstoeslag. Deze toeslag is belastingvrij en wordt één keer per jaar uitbetaald.

  Voorwaarden

  Om voor de Individuele Inkomentoeslag in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd;
  • U heeft de afgelopen 36 maanden een gemiddeld jaarinkomen gehad dat niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • U heeft de afgelopen 12 maanden geen maatregel ontvangen op uw bijstandsuitkering;
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden geen langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen, ook niet via een andere gemeente;
  • U (of uw partner) ontvangt geen tegemoetkoming in de studiekosten (DUO);
  • U zit momenteel niet in detentie;
  • U heeft inspanningen verricht om tot inkomensverbetering te komen;
  • U heeft niet meer vermogen dan toegestaan:
   • € 6.225 voor alleenstaanden.
   • € 12.450 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden.

  Hoe hoog is de toeslag in 2020?

  • € 463,00 voor een alleenstaande
  • € 596,00 voor alleenstaande ouders
  • € 662,00 voor gehuwden/samenwonenden
 • Wat moet ik doen?

  Dien met uw DigiD een aanvraag in via het digitale aanvraagformulier.

  Heeft u geen DigiD? 
  Vraag deze dan aan via de website van DigiD en neem contact met ons op.

  Dient u liever een aanvraag in via een papieren aanvraagformulier?
  Neem dan contact met ons op, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er een papieren aanvraagformulier klaar ligt bij de balie in het gemeentehuis of op uw verzoek per post naar u wordt opgestuurd.

 • Hoe werkt het?

  Wij beoordelen uw aanvraag en bekijken of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken ontvangt u schriftelijk bericht van onze beslissing.

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

 • Handige links

 • Documenten