Individuele inkomenstoeslag

Home > Voor Bewoners > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  Heeft u al drie jaar of langer een laag inkomen? Is uw inkomen niet hoger dan de bijstandsnorm? Dan heeft u misschien recht op een Individuele Inkomenstoeslag. Deze toeslag is belastingvrij en wordt één keer per jaar uitbetaald.

  Voorwaarden

  Om voor de Individuele Inkomentoeslag in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd.
  • u hebt de afgelopen 36 maanden een gemiddeld jaarinkomen gehad dat niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen maatregel ontvangen op uw bijstandsuitkering;
  • u hebt in de afgelopen 12 maanden geen langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen, ook niet via een andere gemeente.
  • u (of uw partner) ontvangt geen tegemoetkoming in de studiekosten (DUO);
  • u zit momenteel niet in detentie.
  • u heeft inspanningen verricht om tot inkomensverbetering te komen.
  • u heeft niet meer vermogen dan toegestaan:
   • € 6.120 voor alleenstaanden
   • € 12.240 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden.

  Hoe hoog is de toeslag in 2019?

  • € 409 voor een alleenstaande
  • € 526 voor alleenstaande ouders
  • € 585 voor gehuwden/samenwonenden
 • Wat moet ik doen?

  Wilt u gebruik maken van de Individuele Inkomenstoeslag en een aanvraag indienen? Dat kan met uw DigiD via ons webformulier.

  Heeft u geen DigiD? Vul dan het aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag in onder het kopje "Documenten". U kunt ook een formulier afhalen bij de balie van het gemeentehuis of een afspraak maken via telefoonnummer (013) 505 83 00. U vraagt dan naar een van de medewerkers van het team Werk en Inkomen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bekijkt of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken ontvangt u schriftelijk bericht van onze beslissing.

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

 • Handige links

 • Documenten