In gesprek met de omgeving

Home > Voor Bewoners > In gesprek met de omgeving

In gesprek met de omgeving

 • Wat is het?

  Wilt u iets veranderen in uw omgeving? U wilt bijvoorbeeld een aanbouw plaatsen, een inrit aanleggen of een dakkapel plaatsen. Of u wilt een gebouw bouwen, uitbreiden of op een andere manier aanpassen. Voor iedere verandering in uw omgeving gaat u in gesprek met mensen die met uw plannen te maken krijgen. Dit noemen we participatie.

 • Wat moet ik doen?

  Informeer mensen over uw plannen en geef ze ruimte om te reageren. Bijvoorbeeld tijdens één of meerdere bijeenkomsten of gesprekken. U bepaalt zelf hoe u mensen informeert. U bepaalt ook zelf wanneer u dat doet, hoe vaak u dat doet en wie u uitnodigt. Het verkleint de kans dat mensen zich niet betrokken voelen of er achteraf nog iets van vinden. Ook kunt u uw plan nog aanpassen.

 • Hoe werkt het?

  Wie nodigt u uit

  Nodig iedereen uit die te maken krijgt met uw plan. Dit zijn niet alleen mensen die bij u in de buurt wonen. Dit kunnen ook bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn. Stuur de uitnodiging op tijd, uiterlijk twee weken van tevoren. Hoe eerder u de uitnodiging stuurt, hoe groter de kans dat u met veel mensen in gesprek kunt. Het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgen om te reageren.

  Wat wordt er besproken

  Er zijn een paar onderwerpen die aan bod moeten komen:

  • Een toelichting op de plannen en eventuele toekomstige plannen 
  • Iedereen krijgt tijd en ruimte om op de plannen te reageren
  • De maker van het plan reageert op de reacties. Hij/zij geeft aan wat hij ermee kan en wil doen
  • Iedereen kan aangeven of ze de reacties voldoende vinden

  Schrijf een verslag

  Heeft u iedereen gesproken en geïnformeerd? Dan kunt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Hierbij stuurt u een verslag van uw gesprekken mee. In dit verslag staat: 

  • Welke gesprekken of bijeenkomsten er plaatsvonden
  • Wie u had uitgenodigd 
  • Wie er aanwezig waren
  • Wat er door iedereen is gezegd en gevraagd
  • Wat de uitkomsten waren
  • Wat u met de reactie heeft gedaan
  • Of u uw oorspronkelijke plan gewijzigd heeft. En waarom wel/niet?

 • Handige links