Ik heb hulp nodig, wat nu?

Home > Voor Bewoners > Ik heb hulp nodig, wat nu?

Ik heb hulp nodig, wat nu?

 • Wat is het?

  De gemeente is verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Gaat er iets niet goed in uw leven? Denkt u dat u professionele zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan kunt u met uw vraag terecht bij de gemeente of rechtstreeks bij de zorgprofessionals in de gemeente.

  Algemeen gebruikelijke voorzieningen

  Vóórdat de gemeente professionele zorg of ondersteuning (een maatwerkvoorziening) toewijst, bekijkt zij in hoeverre u gebruik kunt maken van algemeen gebruikelijke voorzieningen. Deze betaalt u zelf. Onder gebruikelijke voorzieningen vallen:

  • Hulpmiddelen die in de winkel verkrijgbaar zijn, zoals elektrische fietsen en toiletbeugels.
  • Diensten die u zelf kunt inhuren, zoals een klussendienst die drempels kan weghalen, in de tuin kan werken of toiletbeugels voor u kan ophangen.

  Gebruikelijke hulp

  Ook kijkt de gemeente in hoeverre u gebruik kunt maken van gebruikelijke hulp. Gebruikelijke hulp is de dagelijkse ondersteuning die mensen elkaar kunnen geven. Ouders zorgen voor hun kinderen. Inwonende kinderen zorgen voor hun ouders. Partners en huisgenoten zorgen voor elkaar. Vragen de omstandigheden om veel méér dan die vanzelfsprekende, gebruikelijke hulp? Dan kan de gemeente een maatwerkvoorziening toewijzen.

  Algemene voorzieningen

  Daarnaast kijkt de gemeente of u bent geholpen met algemene voorzieningen. Dit zijn activiteiten, gebouwen en verenigingen in de gemeente waar iedereen gebruik van mag maken. Soms zijn deze gratis, soms zijn er kosten aan verbonden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn de dorpsondersteuners, de eetpunten van de ouderenorganisatie, de peuterspeelzaal, een training bij maatschappelijk werk (Farent), de ondersteuning van een vrijwilliger via ContourdeTwern, Vluchtelingenwerk, onafhankelijke cliëntondersteuning, Jongerenwerk, opvoedondersteuning via de GGD, de bibliotheek, maar ook de verenigingen en activiteiten op het gebied van sport, kunst, cultuur en recreatie.

  Voorliggende voorzieningen

  In bepaalde gevallen kunt u gebruik maken van een andere regeling, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De gemeente verwacht dat u hier gebruik van maakt. De Wmo-consulent kan u hier verder bij helpen.

  Maatwerkvoorziening werk en inkomen

  De gemeente verstrekt een uitkering aan zij die dat nodig hebben en begeleidt hen met én zonder arbeidsbeperking naar werk. Voor inwoners met een laag inkomen is er inkomensondersteuning in de vorm van de bijzonder bijstand, de bijdrage sociale activiteiten, een individuele inkomenstoeslag, een collectieve ziektekostenverzekering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
  Meer informatie over werk en inkomen, vindt u hier.

  Maatwerkvoorziening zorg en ondersteuning

  Een maatwerkvoorziening is zorg of ondersteuning die precies past bij uw situatie. U krijgt pas een maatwerkvoorziening als u de hulp die u nodig heeft, niet zelf kunt organiseren en ook niet (genoeg) geholpen bent met een algemeen gebruikelijke voorziening, gebruikelijke hulp, een algemene voorziening of een voorliggende voorziening. U kunt op twee manieren gebruik maken van een maatwerkvoorziening, namelijk in de vorm van zorg in natura óf in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Meer informatie hierover leest u hier.

 • Wat moet ik doen?

  Stel uw vraag aan de gemeente of rechtstreeks bij de zorgprofessionals in de gemeente. 
  U bepaalt zelf wie u benadert en wanneer. Blijkt dit niet de juiste persoon te zijn om u verder te helpen? Hij of zij zorgt er dan voor dat u (wel) met de juiste deskundige in contact komt.

 • Handige links