Huishoudelijke ondersteuning

Home > Voor Bewoners > Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning

 • Wat is het?

  De gemeente maakt voor het toewijzen van huishoudelijk ondersteuning onderscheid tussen schoonmaakhulp en huishoudelijke ondersteuning via de Wmo.

  Schoonmaakhulp

  Zijn er geen bijzondere omstandigheden of complexe problemen? Dan speekt de gemeente van een behoefte aan ‘lichte, niet-complexe ondersteuning’ in de vorm van hulp bij het schoonmaken. Deze hulp regelt en betaalt u zelf, tenzij u de kosten voor deze hulp niet kunt dragen. In sommige gevallen betaalt de gemeente mee aan deze schoonmaakhulp via de zogenoemde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

  Huishoudelijke ondersteuning via de Wmo

  Heeft u intensieve ondersteuning nodig? Dan kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo. Deze intensieve ondersteuning is bijvoorbeeld nodig, omdat het schoonhouden van uw huis aan specifieke voorwaarden moet voldoen, u een schoonmaakhulp niet zelf kunt betalen of omdat er mogelijk complexe of meerdere problemen tegelijk spelen.

 • Wat moet ik doen?

  Ontvangt u momenteel wél huishoudelijke ondersteuning via de Wmo? 

  Neemt u dan zelf minimaal 8 weken voorafgaand aan de einddatum van uw indicatie contact op met de gemeente om een afspraak te maken voor een huisbezoek. U houdt uw huishoudelijke ondersteuning tot deze einddatum.

  Ontvangt u momenteel géén huishoudelijke ondersteuning via de Wmo?

  Denkt u in aanmerking te komen voor huishoudelijke ondersteuning? Vraag deze dan aan door middel van het stellen van een zorg- of ondersteuningsvraag.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer u huishoudelijke ondersteuning heeft aangevraagd door middel van het stellen van een zorg- of ondersteuningsvraag, zal de Wmo-consulent uw aanvraag in behandeling nemen en beoordelen of u ook daadwerkelijk recht heeft op huishoudelijke ondersteuning via de Wmo. Meer informatie over de precieze werkwijze leest u hier.

 • Wat kost het?

  Voor (intensieve) huishoudelijke ondersteuning via de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt door het CAK opgelegd en geïnd volgens het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. De hoogte van de eigen bijdrage is maximaal € 17,50 per vier weken.

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt bezwaar maken tegen deze beslissing.

 • Handige links