Huishoudelijke hulp

Home > Voor Bewoners > Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

 • Wat is het?

  Wij maken voor het toewijzen van huishoudelijk hulp onderscheid tussen schoonmaakhulp en complexe omstandigheden waarbij intensievere ondersteuning nodig is.

  Schoonmaakhulp

  Zijn er geen bijzondere omstandigheden of complexe problemen? Dan speekt de gemeente van een behoefte aan ‘lichte, niet-complexe ondersteuning’ in de vorm van hulp bij het schoonmaken. Deze hulp regelen en betalen inwoners zelf, tenzij ze de kosten voor deze hulp niet kunnen dragen. In sommige gevallen betaalt de gemeente mee aan deze schoonmaakhulp via de zogenoemde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

  Huishoudelijke ondersteuning via de Wmo

  Inwoners die intensieve ondersteuning nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo. Die intensieve ondersteuning is bijvoorbeeld nodig omdat het schoonhouden van hun huis aan specifieke voorwaarden moet voldoen. Mogelijk spelen er complexe of meerdere problemen tegelijk. Ook mensen die de kosten voor een schoonmaakhulp niet kunnen dragen, kunnen in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo.

 • Wat moet ik doen?

  Krijgt u momenteel huishoudelijke ondersteuning via de Wmo? 

  Neemt u dan zelf minimaal acht weken voorafgaand aan de einddatum van uw indicatie contact op met de gemeente om een afspraak te maken voor een keukentafelgesprek. U houdt uw hulp tot deze einddatum. 

  Stel uw zorg- of ondersteuningsvraag

  Neem hiervoor contact op met onze Wmo-consulenten.

 • Hoe werkt het?

  Keukentafelgesprek

  In een keukentafelgesprek bespreekt u samen met de zorgprofessional uw situatie. Uit dat gesprek blijkt wat u nódig heeft. Het gaat er niet om wat een gemiddeld iemand in uw situatie zou moeten kunnen. Het gaat er niet om in welk hokje uw situatie het beste past. Het gaat er ook niet om waar u recht op heeft. Het gaat erom dat we uitvinden hoe u het best geholpen bent.

  Tijdens het gesprek bespreken we wat u zelf kunt en welke hulp u samen met uw omgeving zelf kunt organiseren.

  • Blijkt dat u alleen hulp nodig heeft bij het schoonhouden van uw woning? Dan regelt en betaalt u die schoonmaakhulp zelf. In sommige gevallen kan de gemeente bijdragen in de kosten.
  • Zijn er omstandigheden die vragen om meer intensieve ondersteuning? Dan regelt u die ondersteuning via de zorgprofessional met wie u het keukentafelgesprek voert. Deze zorg of ondersteuning wordt precies op maat gemaakt voor uw specifieke situatie.
 • Wat kost het?

  Voor (intensieve) huishoudelijke ondersteuning via de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt door het CAK opgelegd en geïnd volgens het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. De hoogte van de eigen bijdrage is maximaal €17,50 per 4 weken.

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

 • Handige links

 • Documenten