Hoe werken wij?

Home > Voor Bewoners > Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

 • Wat is het?

  Zorg en ondersteuning: altijd op maat

  De uitgangspunten voor ons beleid en onze aanpak zijn samen, dichtbij, simpel als het kan en specialistisch als het moet. Om u de juiste zorg en ondersteuning aan te bieden, kijken we met elkaar naar wat u nodig heeft en praten we – indien noodzakelijk – over uw gezondheid, dagbesteding en financiën. De zorg die u van ons krijgt aangeboden, is altijd op maat en afgestemd op uw situatie. We maken zoveel mogelijk gebruik van ondersteuning dichtbij huis. Is dit niet mogelijk, dan komt specialistische hulp of ondersteuning in beeld. U krijgt dan altijd één contactpersoon, ook als u zorg krijgt van verschillende zorgprofessionals.

  Samen werken aan resultaat

  Als u zorg of ondersteuning krijgt, gebeurt dat met een doel. U wilt bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis blijven wonen, of u wilt weer als een harmonieus gezin met elkaar samenleven. We regelen deze ondersteuning op een speciale manier: we maken afspraken met u en de aanbieder over het resultaat dat we verwachten van die ondersteuning.

  Wat is een resultaatafspraak?

  Een resultaatafspraak omschrijft het effect van de hulp die we voor u gaan regelen en inkopen. We spreken af, in overleg met u en de hulpverlener 'wat het moet opleveren'. Daarbij gaan we niet op detail of uur vastleggen hoeveel hulp u krijgt. Met deze manier van werken sluit de ondersteuning beter aan op uw speciale situatie en voorkomen we dat gegeven hulp niet meer nodig is of niet meer past.

 • Handige links