Hoe werken wij?

Home > Voor Bewoners > Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

 • Wat is het?

  Van het stellen van uw zorg- of ondersteuningsvraag tot het evalueren van de zorg of ondersteuning die u ontvangt. De gemeente beschrijft haar werkwijze in 7 stappen.

  Ondersteuningsvraag stellen

  Gaat er iets niet goed in uw leven? Heeft u vragen of zorgen over uw kind? Denkt u dat u professionele zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan kunt u met uw vraag terecht bij de gemeente of rechtstreeks bij de zorgprofessionals in de gemeente.

  Huisbezoek

  In een eerste (telefoongesprek) bespreekt u samen met een zorgprofessional wat er globaal aan de hand is. Deze persoon maakt een afspraak voor een huisbezoek. Wanneer de zorgprofessional denkt dat iemand anders u beter kan helpen, zal hij of zij in overleg met u deze persoon inschakelen. Om een compleet beeld van de situatie te krijgen, worden tijdens het huisbezoek verschillende onderwerpen met u besproken: gezondheid, wonen, gezinssituatie, dagbesteding en financiën. De zorgprofessional vraagt ook hoe u met de situatie omgaat. Krijgt u al professionele zorg of krijgt u ondersteuning uit uw omgeving? Kan uw omgeving iets (meer) voor u betekenen? Wat heeft u nodig en wat kunt u niet zelf doen of regelen?

  Integrale vraaganalyse en Plan van aanpak

  Als het beeld van uw situatie of die van uw kind compleet is, wordt duidelijk welk probleem opgelost moet worden. Dit wordt de Integrale vraaganalyse genoemd. In de Integrale vraaganalyse staat de beschrijving van uw situatie, het probleem en het resultaat dat u wilt bereiken. Dit is daarmee het uitgangspunt voor het Plan van aanpak. In het Plan van aanpak staat de manier waarop u het resultaat gaat bereiken. Voorbeelden van een resultaat zijn 'zelfstandig in dit huis kunnen blijven wonen', 'weer als een harmonieus gezin functioneren', 'beter functioneren op school', 'een zinvolle dagbesteding vinden' of 'de financiën op orde krijgen'.

  Samen met uw contactpersoon maakt u een Plan van aanpak. In overleg bekijkt u welke zorg of ondersteuning nodig is en wat het best bij uw situatie past. U kunt het Plan van aanpak ook zelf maken. Desgewenst kan dat samen met iemand uit uw omgeving of een cliëntondersteuner.

  Zorgaanbieder kiezen

  Wanneer u in aanmerking komt voor specifieke zorg- of ondersteuning (een maatwerkvoorziening), bepaalt u zelf van wie u die zorg of ondersteuning krijgt. De gemeente werkt samen met een groot aantal zorgaanbieders. Daaruit kunt u een keuze maken. Onder voorwaarden is het mogelijk zelf zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). U kunt dan ook zorg inkopen bij aanbieders waar de gemeente geen contract mee heeft gesloten. Meer informatie over een pgb leest u hier.

  Beslissing

  Voor specifieke zorg of ondersteuning (een maatwerkvoorziening), zoals dagopvang, specialistische jeugdzorg, ondersteuning bij het huishouden, inkomensondersteuning of een grote woningaanpassing, is een beslissing van de gemeente nodig. Een beslissing van de gemeente wordt aan u bekend gemaakt in een beschikking (brief). Hierin staat of u de maatwerkvoorziening toegewezen krijgt. Er staat ook in of u een eigen bijdrage of ouderbijdrage moet betalen. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe dat kan, staat ook in diezelfde beschikking. U kunt ook digitaal bezwaar maken.

  Eén contactpersoon

  U heeft één contactpersoon. Daar kunt u al uw vragen aan stellen, zorgen bij uiten of klachten mee bespreken. Ook als u hulp krijgt van meerdere zorgaanbieders. Achter de schermen regelt uw contactpersoon dat verschillende zorgaanbieders goed met elkaar samenwerken.

  Evalueren

  Uw contactpersoon evalueert met u of het Plan van aanpak tot het gewenste resultaat leidt. Die evaluatie kan aanleiding zijn om het plan aan te passen. Misschien moet de professionele zorg of ondersteuning langer duren? Misschien kunt u inmiddels meer zelf of kan uw omgeving meer voor u betekenen? Wellicht is de gekozen oplossing niet helemaal de juiste en heeft u andere zorg of een andere aanbieder nodig?

 • Achtergrondinformatie

  Zorg en ondersteuning: altijd op maat

  De uitgangspunten voor ons beleid en onze aanpak zijn samen, dichtbij, simpel als het kan en specialistisch als het moet. Om u de juiste zorg en ondersteuning aan te bieden, kijken we met elkaar naar wat u nodig heeft en praten we – indien noodzakelijk – over uw gezondheid, dagbesteding en financiën. De zorg die u van ons krijgt aangeboden, is altijd op maat en afgestemd op uw situatie. We maken zoveel mogelijk gebruik van ondersteuning dichtbij huis. Is dit niet mogelijk, dan komt specialistische hulp of ondersteuning in beeld. U krijgt dan altijd één contactpersoon. Ook als u zorg krijgt van verschillende zorgprofessionals.

  Samen werken aan resultaat

  Als u zorg of ondersteuning ontvangt, gebeurt dat met een doel. U wilt bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis blijven wonen. U wilt weer als een harmonieus gezin met elkaar samenleven. U wilt een sociaal netwerk hebben dat het leven de moeite waard kan maken. Of u wilt meer grip op uw financiën. We regelen deze ondersteuning op een speciale manier: we maken afspraken met u en de aanbieder over het resultaat dat we verwachten van die zorg of ondersteuning.

  Wat is een resultaatafspraak?

  Een resultaatafspraak omschrijft het effect van de zorg of ondersteuning die we voor u gaan regelen en inkopen. We spreken af, in overleg met u en de zorgaanbieder, wat het moet opleveren. Daarbij gaan we niet op detail of uur vastleggen hoeveel zorg of ondersteuning u krijgt. Met deze manier van werken sluit de ondersteuning beter aan op uw speciale situatie en voorkomen we dat gegeven zorg of ondersteuning niet meer nodig is of niet meer past.

 • Handige links