Geheimhouding persoonsgegevens

Home > Voor Bewoners > Geheimhouding persoonsgegevens

Geheimhouding persoonsgegevens

 • Wat is het?

  U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet door te geven aan bepaalde personen of instanties. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u daarom niet tegengaan.

 • Wat moet ik doen?

  Geheimhouding aanvragen?

  U kunt voor uzelf geheimhouding aanvragen als u 16 jaar of ouder bent.
  U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u.

  Als een kind van 16 of 17 jaar een verzoek om geheimhouding heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder dit ongedaan maken.

  Verzoek indienen of intrekken?

  U kunt een verzoek om geheimhouding op de volgende manieren indienen of intrekken:

  • direct aanvragen via het digitaal aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • bij de Centrale Balie in het gemeentehuis. U moet dan een geldig identiteitsbewijs overleggen.
 • Hoe werkt het?

  U heeft om geheimhouding gevraagd, maar een instantie vraagt om informatie?

  Als een verplichte derde (zoals een notaris of advocaat) uw gegevens opvraagt bij de gemeente, dan vraagt de gemeente of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de verplichte derde tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt. Wanneer de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) of een vrije derde om uw persoonsgegevens vraagt, dan verstrekt de gemeente uw gegevens niet.

 • Formulieren

 • Handige links