Geheimhouding persoonsgegevens

Home > Voor Bewoners > Geheimhouding persoonsgegevens

Geheimhouding persoonsgegevens

 • Wat is het?

  Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). U kunt de gemeente verzoeken deze gegevens geheim te houden.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een verzoek om geheimhouding indienen of intrekken op twee manieren:

 • Hoe werkt het?

  U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

  Wat u verder moet weten

  • Na een verzoek tot geheimhouding blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank als zij de gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen.
    
  • Als bijvoorbeeld een notaris of advocaat uw gegevens opvraagt dan vraagt de gemeente of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de advocaat of notaris tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt.
  • U kunt geheimhouding alleen aanvragen of opheffen in uw woongemeente.
    
  • U kunt geheimhouding aanvragen of wijzigen voor uzelf.
    
  • Geheimhouding voor een minderjarig kind vraagt u aan via de Digi-D van het kind zelf.
    
  • Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te dienen.
    
  • Uiterlijk 2 weken na de aanvraag krijgt u een bevestiging dat uw verzoek is verwerkt.

 • Formulieren

 • Handige links