Erkenning kind

Home > Voor Bewoners > Erkenning kind

Erkenning kind

 • Wat is het?

  Als de vader en moeder van een kind niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader het kind erkennen. De erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind. Ook als het kind meerderjarig is. De man die het kind erkent, hoeft niet altijd de biologische vader te zijn.

  Sinds 1 april 2014 kan ook een vrouw het kind van de biologische moeder erkennen. Als beide vrouwen getrouwd of gepartnerd zijn en er is sprake van een anonieme donor, dan is erkenning niet nodig.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de erkenning een erkenningsakte op. Ook een notaris is hiertoe bevoegd.

  Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

  • het kind krijgt wederzijds erfrecht
  • er een onderhoudsplicht is tussen ouder en kind
  • het kind kan uw achternaam krijgen

  Door erkenning van het kind is de vader nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Hiervoor moet gezamenlijk gezag worden aangevraagd. Lees meer over gezag over een kind.

 • Wat moet ik doen?

  Voor elk kind dat binnen uw relatie wordt geboren, moet apart erkenning worden gedaan. U kunt voor een erkenning terecht op het gemeentehuis. Hiervoor dient u een afspraak te maken via www.hilvarenbeek.nl/afspraak.

  Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van erkenner en biologische moeder
  • toestemming van de biologische moeder, zelf geschreven of in persoon
  • om het kind de achternaam van de erkenner te geven, moet de biologische moeder meekomen (alleen bij 1e kind).

  Let op: indien de moeder niet in persoon verschijnt, dan kan niet gekozen worden voor de achternaam van de erkenner.

  Een geldig identiteitsbewijs is:

  • een geldig paspoort
  • een geldige identiteitskaart
  • een geldig rijbewijs
  • een geldige verblijfsvergunning

 • Hoe werkt het?

  Erkenning ongeboren vrucht

  Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

  Erkenning bij of na de geboorte

  Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning en vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

  Naamskeuze

  Bij erkenning kan de achternaam van het kind worden gekozen. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de erkenner, moet de biologische moeder mee naar het gemeentehuis komen. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. De keuze wordt eenmalig gemaakt en geldt dan voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren. Maakt u geen keuze, dan krijgt het kind de achternaam van de biologische moeder.

 • Formulieren

 • Handige links

  Download formulier

  Toestemmingsformulier erkenning

  Afspraak maken

  Online afspraak Erkenning ongeboren vrucht

  Online afspraak Erkenning kind

  Bekijk ook