Echtscheiding

Home > Voor Bewoners > Echtscheiding

Echtscheiding

 • Wat is het?

  Een huwelijk kan worden ontbonden door echtscheiding. De rechter spreekt een echtscheiding uit op verzoek van een van beiden of op gemeenschappelijk verzoek.

  Een geregistreerd partnerschap kan worden ontbonden door tussenkomst van de rechter of door een overeenkomst tussen de partners bij de notaris of een advocaat. Dat laatste kan alleen als de partners het eens zijn over de beëindiging en zij geen minderjarige kinderen hebben.

  De ontbinding wordt pas definitief door inschrijving van de echtscheiding in de burgerlijke stand. De ontbinding moet daarom altijd bij de gemeente worden ingediend.

 • Wat moet ik doen?

  Echtscheiding

  U laat uw advocaat de echtscheiding bij de gemeente indienen om deze in te laten schijven in de burgerlijke stand. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.

  Einde geregistreerd partnerschap door de rechter

  Dit gaat op dezelfde manier als een echtscheiding.

  Einde geregistreerd partnerschap door verklaring

  U laat de door notaris of advocaat opgestelde en ondertekende verklaring van u en uw partner inschrijven in de burgerlijke stand bij de gemeente. Uw advocaat of notaris kan dit ook voor u doen. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt.

 • Wat heb ik nodig?

  Inschrijven echtscheiding bij de gemeente

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

  Inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente

  Bij beëindiging van het partnerschap door een rechterlijke uitspraak, geldt dezelfde inschrijvingsprocedure als bij echtscheiding. 

  Bij einde door een verklaring: de verklaring dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen

 • Hoe werkt het?

  Een huwelijk eindigt officieel door inschrijving van de uitspraak van de rechter in de registers van de burgerlijke stand op verzoek van u en uw partner of van één van u.

  Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door inschrijving van de uitspraak van de rechter in de registers van de burgerlijke stand op verzoek van u en/of  uw partner. Of een verklaring die u samen met uw partner en een notaris of advocaat hebt opgesteld.

 • Handige links