Dementievriendelijk Hilvarenbeek

Home > Voor Bewoners > Dementievriendelijk Hilvarenbeek

Dementievriendelijk Hilvarenbeek

 • Wat is het?

  Het aantal mensen dat leeft met dementie, neemt de komende jaren enorm toe. In 2030 zal het aantal Bekenaren met dementie verdubbeld zijn tot circa 400. Daarnaast blijven mensen met dementie langer thuis wonen. Rondom elke persoon met dementie staan bovendien gemiddeld drie mantelzorgers.

  In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen die leven met dementie zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Verschillende partijen, zoals de gemeente, welzijnsorganisaties en ondernemers, werken samen om een gunstige omgeving te creëren, waarin ook plaats is voor mensen die leven met dementie.

  De provincie Noord-Brabant telt inmiddels 30 gemeenten met dementievriendelijke netwerken die bijdragen aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving. Ook de gemeente Hilvarenbeek wil dementievriendelijk worden. Daarom ondertekende wethouder Roks op 20 juli 2016 de intentieverklaring ‘Werken aan een dementievriendelijk Hilvarenbeek’. Deze verklaring kent drie aandachtspunten waarmee we aan de slag zijn: taboe doorbreken en deskundigheid bevorderen, ontmoeten en participeren, samen zorgen".

  Aan de slag onder leiding van stuurgroep

  Er is een stuurgroep van enkele enthousiaste vrijwilligers en professionals gevormd. Deze stuurgroep heeft een kick-off bijeenkomst (6 september 2016) en een vervolgbijeenkomst (3 november 2016) georganiseerd. Deze bijeenkomsten vormden een mooie basis van waaruit we samen verder werken aan een dementievriendelijk Hilvarenbeek. De stuurgroep heeft een visie over een dementievriendelijk Hilvarenbeek opgesteld. Daarnaast zijn er diverse werkgroepen aan het werk gegaan en dit heeft geleid tot verschillende activiteiten. Er is in de bibliotheek een dementheek geopend en er is een dementiewijzer gemaakt. Wilt u graag een dementiewijzer, neem dan contact op met ContourdeTwern. Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

 • Achtergrondinformatie

 • Handige links

 • Documenten