Crisis- en noodsituaties

Home > Voor Bewoners > Crisis- en noodsituaties

Crisis- en noodsituaties

 • Wat is het?

  Bij spoed

  • Spoedeisende of levensbedreigende noodsituatie? 
   Bel 112
  • Denkt u aan zelfmoord?
   Bel 0900 0113
  • Een dier in acute nood en/of gewonde dieren?
   Bel 144
  • Crisissituatie waarbij iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen?
   Bel 0800 8013 (Crisisdienstinterventieteam, gratis 24/7)

  Geen spoed, wel hulp

  Voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek

 • Achtergrondinformatie

  Het Crisisinterventieteam (CIT)

  Het CIT beoordeelt of een melding voldoet aan de criteria van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en voert vervolgens een verkennend onderzoek uit naar de noodzaak van verplichte zorg. Als verplichte zorg niet passend is, zorgt het CIT voor een andere oplossing.

  De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Per 1 januari 2020 is de Wvggz van kracht. Deze wet biedt meer mogelijkheden om de juiste verplichte zorg te bieden aan mensen die ernstige psychische problemen hebben en daardoor een gevaar voor zichzelf of voor anderen zijn. Met deze nieuwe wet:

  • kan verplichte zorg ook thuis of poliklinisch worden verleend;
  • krijgt de familie van- en de cliënt zelf meer te zeggen over de behandeling;
  • wordt er naast de verplichte behandeling ook gekeken naar wat de cliënt nodig heeft om deel te kunnen (blijven) nemen aan het maatschappelijk leven.
 • Handige links